Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Antibioticaresistentie


De strijd tegen antibiotica-resistentie - Algemeenheden

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een problematiek die wereldwijd wetenschappers, beleidsmakers en alle stakeholders betrokken bij de humane en dierengeneeskunde bezig houdt. Het verwerven van resistentie door micro-organismen ten opzichte van antibiotica kan hun bestrijding in meer of mindere mate bemoeilijken en in sommige gevallen zelfs zeer problematisch maken. Sedert 2012 voert de overheid actief strijd tegen de antibioticaresistentie bij dieren.


Belgisch nationaal actieplan “One-Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (OH NAP AMR)

    
Overdracht van bacteriën en hun resistentiegenen tussen mensen, dieren en het leefmilieu gebeurt continu. Een intersectorale en multidisciplinaire aanpak is nodig bij de bestrijding van de antimicrobiële resistentie. Het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (OH NAP AMR) 2021-2024 baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak “One World, One Health”, waarbij eenieder verantwoordelijk is voor een deel van het probleem en samenwerkt om zo de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan mens en dier, veilig voedsel te voorzien en een gezond leefmilieu voor alle burgers te bewerkstelligen. De ontwikkeling van dit plan wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in nauwe samenwerking met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren)

Dit plan integreert met name het actieplan dat is opgesteld voor het veterinaire/dierlijke deel gelinkt aan het convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Het geheel werd in overleg en in volledige overeenstemming opgesteld.

Volgende link geeft u meer informatie over het OH NAP AMR: https://www.health.belgium.be/nl/bestrijding-van-antimicrobiele-resistentie#planactionnational


Rapporten m.b.t. de strijd tegen antibiotica-resistentie


Publicaties - Praktische tools

  • Brochure : De strijd tegen antibioticaresistentie en nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen
  • Voorzichtig gebruik van antibiotica

AMCRA

AMCRA (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) wordt gefinancierd door de overheid (70% verdeeld over het FAVV en FAGG) en de sector. Via dit kenniscentrum wordt aan sensibilisering gedaan van de landbouwers en de dierenartsen, wordt de situatie in kaart gebracht en worden gidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik opgesteld.
Het AMCRA geeft ook adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid, …


Diergeneesmiddelen


Persberichten


Nuttige links