Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Antibioticaresistentie : informatie voor de veehouders

Hierbij de presentaties die gegeven werden tijdens de infosessies die voor de veehouders georganiseerd werden rond de Belgische politiek betreffende de strijd tegen antibioticaresistentie en de nieuwe wetgeving betreffende dierengeneesmiddelen.

  • Antibioticagebruik en –resistentie bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter (Jeroen Dewulf, Bénédicte Callens)  
  • K.B. van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren   (Herman Vanbeckevoort – FAVV)