Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby’s en peuters

 

Image
kinderen

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby’s en peuters

In de gids zijn tevens een aantal formulieren opgenomen die het voor u makkelijker moeten maken bepaalde registraties uit te voeren. Om de formulieren eventueel nog wat beter af te kunnen stemmen op uw bedrijf, vindt u hier de word-versies van deze formulieren :
- Registratieformulieren

- Formulier voor verplichte melding

Raadpleeg ook de Quick Start fiches

Een aantal wijzigingen werden aangebracht aan deze Nederlandstalige versie van de gids om

inconsistenties tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie weg te werken.

 


U kan de gedrukte versie van deze gids verkrijgen bij :

Synagra vzw
Adres: -
Telefoon: -
Fax: -
E-mail: -
Web: http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures/

Meer info (Check-list, Leidraad , FAQ, enz...)