Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Webinar "Lokaal netwerk dierengezondheid"

Dierenartsen

Het FAVV nodigt de praktijkdierenartsen en studenten diergeneeskunde van harte uit op het webinar van het Lokaal Dierengezondheidsnetwerk op 25 oktober 2023 om 10 uur, met het volgende programma:

 1. Overzicht van de nationale en internationale gezondheidssituatie;
 2. Doelstelling “One Health”:
  • Voorstelling RAG-VEZ;
  • Stand van zaken van de belangrijkste zoönosen en de rol van de groep “Wildlife”;
 3. Informatie over de toepassing van de nieuwe richtlijn 2019/6 betreffende dierengeneesmiddelen;
 4. Nieuwe aan te geven ziekten door het in voege treden van de nieuwe dierengezondheidswet (AHL);
 5. Stand van zaken in de strijd tegen IBR en BVD;
 6. Belgisch EU-voorzitterschap 2024: dierengezondheid op het hoogste niveau;
 7. Vragen en antwoorden.


De deelnemers aan dit webinar kunnen een attest ontvangen dat ze in rekening kunnen brengen als 2 opleidingspunten bij de Orde der Dierenartsen. De DMO’s die aan dit webinar deelnemen, zullen 2 opleidingsuren in rekening kunnen brengen in het kader van hun overeenkomst met het FAVV. De voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat van deelname vindt u onderaan de pagina wanneer u uw deelname bevestigt.
 

Bijkomende informatie

Datum(s)
Tijdschema
-

Type evenement
Opleiding