Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Financiering

Image
Boeken

Deze pagina vermeldt de basiswetgeving met betrekking tot de financiering van het FAVV.

 

 

 

Wet van 9/12/2004

betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 17/01/2005)
(Nummer NUMAC - 2004022975 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Heffingen

Bericht van 13/12/2022

over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2022)

Bericht van 22/12/2021

 

over de indexering van de heffingen (B.S. van 30/12/2021)

Wet van 02/04/2021

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. van 13/04/2021)

Bericht van 21/12/2020

over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2020)

Wet van 27/10/2020

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. van 13/11/2020)

Bericht van 10/12/2019

 

over de indexering van de heffingen (B.S. van 19/12/2019)

Bericht van 13/12/2018

over de indexering van de heffingen (B.S. van 21/12/2018)

Wet van 25/12/2017

Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen (B.S. van 29/12/2017)

Bericht van 07/12/2016

over de indexering van de heffingen (B.S. van 22/12/2016)

Bericht van 03/12/2015

over de indexering van de heffingen (B.S. van 15/12/2015)

Bericht van 09/12/2014

over de indexering van de heffingen (B.S. van 29/12/2014)

Bericht van 24/12/2013

over de indexering van de heffingen (B.S. van 20/12/2013)

Bericht van 15/12/2011

over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2011)

Bericht van 21/12/2010

over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2010)

Bericht van 04/12/2009

over de indexering van de heffingen (B.S. van 23/12/2009)

Bericht van 07/12/2007

over de indexering van de heffingen

Bericht van 26/02/2007

over de indexering van de heffingen

M.B. van 18/11/2005

tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 23/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022822 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 10/11/2005

betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022821 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Retributies

K.B. van 17/02/2023

tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 21/12/2022

over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2022)

Bericht van 13/12/2022

met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 27/12/2022)

K.B. van 27/03/2022

tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 22/12/2021

over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2021)

Bericht van 22/12/2021

met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 30/12/2021)

Bericht van 21/12/2020

over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2020)

Bericht van 21/12/2020

met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 28/12/2020)

Bericht van 10/12/2019

over de indexering van de retributies (B.S. du 19/12/2019)

Bericht van 10/12/2019

met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 19/12/2019)

K.B. van 18/11/2019

tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 13/12/2018

over de indexering van de retributies (B.S. du 21/12/2018)

Bericht van 13/12/2018

met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 21/12/2018)

Bericht van 12/12/2017

over de indexering van de retributies (B.S. du 27/12/2017)

Bericht van 07/12/2016 (rectificatif)

over de indexering van de retributies (B.S. du 26/01/2017)

Bericht  van 07/12/2016

over de indexering van de retributies (B.S. van 22/12/2016)

Bericht van 03/12/2015

over de indexering van de retributies (B.S. van 15/12/2015)

Bericht van 09/12/2014

over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2014)

Bericht van 24/12/2013

over de indexering van de retributies (B.S. van 20/12/2013)

Bericht van 17/12/2012

over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2012)

Bericht van 15/12/2011

over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2011)

Bericht van 20/12/2010

over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)

Bericht van 04/12/2009

over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)

Bericht van 18/12/2008

over de indexering van de retributies (B.S. van 31/12/2008)

Bericht van 14/12/2007

over de indexering van de retributies

Bericht van 30/01/2007

over de indexering van de retributies

K.B. van 13/02/2006

houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV [B.S. 27/02/2006]

K.B. van 10/11/2005

betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022820 - voor de gecoördineerde wetgeving)