Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Goede bijenteeltpraktijken

Goede bijenteeltpraktijken

  1. Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit
  2. Werkinstrument om de auditors te helpen om de eisen te interpreteren waarvan de naleving tijdens een audit gecontroleerd moet worden.