Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inrichtingen in de B2C-sector (G-044)

Certificerings-en keuringsintellingen (OCI's)

Vragen?

  • Omzendbrief (PDF) (18/11/2016) betreffende de praktische toepassingsmodaliteiten voor de “G-044 Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector” 
  • Brief (PDF) "overgang van G-025 naar G-044"
  • FAQ (PDF) (24/01/2023) bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector
  • Wetgeving van toepassing op de B2C-sectoren (niet-limitatieve lijst) (PDF)