Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Intracommunautaire handel van dierlijke producten

    TRACES (TRAde Control and Expert System)
      
    Handelsnormen en karkasclassificatie (in voorbereiding)
      
    Conventie betreffende verzending van gehele rundkoppen uit het Groot-Hertogdom Luxemburg naar uitsnijderijen in België (PDF) (27/04/2007)

Bijlage 1 (PDF) : Lijst van Luxemburgse slachthuizen van verzending.

Bijlage 2 (PDF FR) : Document d'accompagnement.

Uitsnijderijen speciaal erkend voor het uitbenen van koppen van runderen ouder dan 12 maanden
      
    Verplaatsingsdocument voor sperma en embryo’s van paarden, geschikt voor het handelsverkeer

Dit vrijwillig te gebruiken document is uitsluitend bestemd voor de nationale verplaatsingen van sperma en embryo’s van paarden, die uiteindelijk in het intracommunautair handelsverkeer gebracht worden. Het vervangt geenszins het gezondheidscertificaat.
      
    Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten.
      
    
Protocol

tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met betrekking tot de overbrenging van hele runderkoppen tussen Nederland en België (PDF) (01/04/2016)

Bijlage I (PDF)

: Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van verzending van koppen in het kader van het protocol tussen België en Nederland
Bijlage II (PDF)

: Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van bestemming van koppen in het kader van het protocol tussen België en Nederland
Bijlage III (PDF)

: Begeleidend document