Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Enkele getuigenissen van onze medewerkers

Ontdek het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen door de ogen van onze woordvoerders en leer wat het betekent om voor onze organisatie te werken.

AFSCA-FAVV

 

 Onze medewerkers delen hun werkervaring bij het FAVV:

 • Michel, Inspecteur dierenarts in Bergen
 • Camille & Elise, Medewerkers bij het Meldpunt voor de consument
 • Johanna, Controleur distributie in Antwerpen sinds de oprichting van het FAVV
 • Amina & Nicolas, Controleurs distributie in Brussel (video)
 • Michelle, Controleur primaire productie & Lode, Sectorhoofd in Gent (video)
 • Maurine, Bioingenieur bij het Hoofdbestuur in Brussel
 • Laura, Microbiologisch analist in het labo van Melle
 • Lindsay, Dossierbeheerder bij de dienst Financiering
 • Koen, Technisch assistent in het labo van Tervuren sinds de oprichting van het FAVV
 • Wouter, Chemisch analist in het labo van Gentbrugge
 • Vanessa, Managementassistent bij de Regionale Directie
 • Lien, Selectieverantwoordelijke P&O
 • Liesbeth & Stéphanie, Woordvoerders (video)

 


Image
Michel

« Mijn naam is Michel en ik begon op 1 juli 2019 als inspecteur dierenarts in de sector primaire productie bij de LCE Henegouwen te Bergen.

Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan en de functie van inspecteur in Bergen biedt vele aspecten die me onmiddellijk aantrokken. En ik ben niet teleurgesteld. Integendeel, de vele taken die vaak complex zijn, zijn inderdaad fascinerend en zeer gevarieerd.

Of het nu gaat om import-export en de verschillende wetten die specifiek zijn voor Europa en voor de verschillende derde landen, of het nu gaat om zaken die verband houden met de verschillende diersoorten (huisdieren, runderen, paarden, schapen, geiten, pluimvee, ...). Er is geen tekort aan diversiteit en stelt me in staat om me te ontwikkelen en open te bloeien.

Bovendien zijn mijn directe collega's en het team waarin ik werk erg vriendelijk en tonen ze een zeer grote motivatie en enthousiasme, waardoor de kennis op een goede manier met elkaar gedeeld wordt. »

 


Image
Camille en Elise

« Camille en Elise vertellen ons over hun job bij het Meldpunt voor de consument.

Ze behandelen voornamelijk de verschillende vragen en klachten waarvoor consumenten contact opnemen met het Meldpunt.

Camille en Elise bieden ook ondersteuning aan de Community manager door de berichten en reacties die op onze sociale mediakanalen gepubliceerd worden, op te volgen. Ze creëren ook zelf content die op onze verschillende sociale mediakanalen worden gepubliceerd.

Daarnaast nemen Camille en Elise ook deel aan verschillende projecten en ondersteunen ze de dienst Communicatie waar nodig (zoals bijvoorbeeld bij het maken van korte video’s voor sociale media en het deelnemen aan beurzen waar het FAVV een stand heeft).

Camille aan het woord:

“Ik werk nu iets meer dan 4 jaar bij het FAVV. Ik werd heel goed ontvangen, in een vriendelijk, dynamisch en behulpzaam team. Ik heb me van in het begin al op verschillende vlakken verder kunnen ontwikkelen. Het is erg prettig om in een omgeving te werken waar we mogen evolueren en hiervoor ook de nodige middelen en kansen krijgen.”

Elise aan het woord:

“Ik werk bijna een jaar op de communicatieafdeling van het FAVV. Ik voelde me meteen geïntegreerd in het team en in de organisatie. We vormen een gemotiveerd team waarin de sfeer gemoedelijk is. Het is fijn om in zo'n dynamiek te werken. Ik heb, naast mijn dagelijkse taken, de kans gekregen om mee te werken aan leuke en interessante projecten.” »

 


Image
Johanna

« Ik ben Johanna, ik ben controleur bij het FAVV binnen de sector Distributie. Ik werk al meer dan 20 jaar als controleur van levensmiddelen en ik ben mijn job nog steeds niet beu.

Ons werk is zeer gevarieerd: dit gaat van controles in restaurants, slagerijen, bakkerijen, detailhandelszaken, supermarkten, nachtwinkels, rusthuizen, opvang van baby’s en peuters, grootkeukens, festivals, markten, kermissen,... tot monsternemingen, opvolging van de meldingsplicht, opvolging van voedseltoxi-infecties, uitvoeren van wegcontroles... De controles worden afgewisseld met de administratieve verwerking die na de controle ofwel ter plaatse ofwel thuis plaatsvindt.

In de LCE Antwerpen bestaat ons team uit controleurs en inspecteurs van alle leeftijden. Wij vormen een hecht en hardwerkend team waarin een vrolijke en gezellige sfeer heerst. Iedereen is steeds bereid om de anderen te helpen. Het is aangenaam werken in zo’n team. »

 


Amina en Nicolas getuigen over hun werk bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Als controleurs in de sector Distributie, bezoeken ze voortdurend restaurants, bakkers, slagers en tal van andere voedingszaken. Ze hebben steeds één doel voor ogen: het bevorderen van de voedselveiligheid in ons land.

Amina & Nicolas

 


Michelle stelt haar job als controleur primaire productie bij het FAVV voor.

Samen met haar leidinggevende, Lode, legt ze uit wat het beroep inhoudt en wat ze verwacht van potentiële collega’s.

Michelle

 


Image
Maurine

« Aangezien ik zwanger was toen ik afstudeerde, zou het voor mij moeilijk worden om een eerste job te vinden. De sollicitatiegesprekken waren al snel afgelopen na een schuine blik op mijn ronde buik.  Ik was echter zeer gemotiveerd en ik wilde mijn competenties valoriseren en ontwikkelen!

Toen ik vernam dat er binnen het FAVV een functie als wetenschappelijk expert beschikbaar was, heb ik me, meer gemotiveerd dan ooit, ingeschreven voor de selectieproeven. Deze functie paste perfect bij mijn verwachtingen en mijn profiel. Van de honderden sollicitanten heb ik de beste testresultaten behaald.

In maart 2017, nog net voor mijn zwangerschapsverlof, heb ik reeds mijn contract bij het FAVV ondertekend!  Sindsdien kan ik mij ten volle ontplooien in een job die bij mij past, omringd door collega’s die ondertussen vrienden zijn geworden. Dankzij de voordelen die het FAVV aanbiedt, heb ik een balans kunnen vinden tussen mijn professionele leven en mijn leven als jonge mama. »

 


Image
Laura

« Ik ben Laura en ik werk als microbiologisch analist bij het FAVV sinds 1 september 2016. Tijdens mijn studies heb ik een maand kijkstage mogen volgen bij het FAVV, waarvan twee weken in de Lokale Controle Eenheid te Gent en twee weken in het laboratorium te Melle.

Ik werkte mijn professionele bachelor Agro- en Biotechnologie af in juni en in september kon ik via een startbaanovereenkomst starten in het labo te Melle. Dankzij mijn stage kon ik mij al een duidelijk beeld vormen van de jobinhoud, maar het blijft toch steeds spannend. Ik werd op voorhand wel voldoende geïnformeerd en ook tijdens het verdere verloop wist ik steeds waar ik terecht kon met mijn vragen.

Na een gerichte opleiding van enkele maanden mocht ik de verschillende analyses in het labo zelfstandig uitvoeren. Daarnaast worden er ook validatiestudies en kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Naast de afdeling microbiologie, waar stalen gescreend worden op parameters zoals Salmonella spp., Listeria monocytogenes, enz. is er ook de afdeling fytopathologie. Hier worden grondstalen d.m.v. microscopie gescreend op de aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes. Ik werd hier ook voor opgeleid en voer de analyses van beide afdelingen zeer graag uit. In het labo is de nodige afwisseling en je leert er elke dag bij waardoor het steeds interessant blijft! »

 


Image
Lindsay

« Ik ben Lindsay. Ik beheer de heffingendossiers van de Franstalige operatoren sinds 15 mei 2012.

Stel je eens voor: Je bent nauwelijks 20 jaar oud, je hebt pas je diploma op zak en je komt voor het eerst op de arbeidsmarkt terecht. Dan kan in dienst treden bij een grote openbare instelling als het FAVV heel wat stress met zich meebrengen!

Dankzij het warme onthaal van mijn collega’s en mijn diensthoofd voelde ik mij echter al snel op mijn gemak.  Hun beschikbaarheid om al mijn vragen te beantwoorden - je weet wel, die typische vragen die onvermijdelijk gepaard gaan met een nieuwe job - heeft mijn integratie in de dienst sterk vergemakkelijkt.

De dienst Financiering voert tal van verschillende taken uit, wat zorgt voor gevarieerd werk. Bovendien hebben wij regelmatig contact met de operatoren in de voedselketen. Kortom, geen enkele dag is dezelfde en dit voorkomt dat je in een routine vervalt.  Dat is alles wat ik zoek om mezelf te kunnen ontplooien en te groeien in mijn werk!

Daarnaast kan ik dankzij flexibele werktijden en thuiswerk, slechts enkele van de vele voordelen van werken bij de overheid, een goede balans vinden tussen mijn werk en mijn privéleven. »

 


Image
Koen

« Ik ben Koen, sinds 1999 werkzaam in het FAVV Labo te Tervuren. Vroeger nog het Ministerie van Landbouw, maar in 2002 werden we omgevormd tot het FAVV. Wat een verandering en wat een professionalisering. Het was een verademing voor mij.

Het management, de collega’s in alle sectoren en mijn vertrouwde collega’s streven maar één doel na: samen garanderen van onze voedselveiligheid en dit in de meest gunstige werkomstandigheden.

Mijn job is zeer gevarieerd. Ik sta onder meer in voor het stockbeheer, met als belangrijkste taken de aankoop van reagentia, hygiëneproducten en onderdelen van toestellen. Ook het inscannen en inschrijven van stalen (genomen door onze controleurs/inspecteurs in het veld) behoort tot mijn takenpakket.

Mijn voornaamste bezigheid is echter het bereiden van de stalen voor ze naar de laboranten gaan en dit proces in goede banen leiden. Het malen van veevoeders, noten, cornflakes, babykoekjes en nog zoveel meer is voor mij dagelijkse kost. Ook het milieu en de veiligheid binnen ons laboratorium is heel belangrijk en daar werken we met z’n allen aan voor het personeel en onze ecologische samenleving. Deze veelzijdigheid van taken is voor mij gewoon de max. Ik voel veel verantwoordelijkheid en waardering en dat heb ik ook nodig om mij goed te voelen in mijn job.

We kunnen ook jaarlijks rekenen op een aantal sociale activiteiten zoals de sportdag, de FAVV-dag (bv. daguitstap naar pretpark waar alle FAVV medewerkers worden op uitgenodigd) en een 2-jaarlijkse teambuilding met je rechtstreekse collega’s. Zo zijn we al eens gaan kajakken op de Dijle en hebben we daguitstappen naar grote steden gedaan met diverse opdrachten die we moesten uitvoeren, gevolgd door de nodige proeverijen, want steeds sluiten we zo’n teamdag af met een goed glas en een lekkere maaltijd.

Ik ben echt fier om voor het FAVV te mogen werken. Elke dag met plezier naar je werk gaan is gewoon top. »

 


Image
Wouter

« Ik ben Wouter en ben sinds 2016 in dienst bij het FAVV als laborant in het labo te Gentbrugge. Ik ben altijd al bewust met voeding bezig geweest en vind het ook belangrijk dat iedereen gezond, lekker en voornamelijk veilig voedsel op zijn bord krijgt. Vóór ik bij het FAVV begon te werken, had ik reeds gewerkt als laborant in verschillende sectoren in de voedingsindustrie. Toen ik de vacature zag voor laborant binnen het FAVV heb ik dan ook geen seconde getwijfeld om te solliciteren, omdat ik hier op een breder vlak mijn steentje kon bijdragen tot de voedselveiligheid.

Mijn opleiding startte binnen de afdeling ‘Residu’s en Contaminanten’. Op deze afdeling onderzoekt men zowel het gebruik van verboden stoffen (bv. hormonen), als dat van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica). In 2019 kreeg ik de kans om ook binnen de afdeling ‘Anorganische Chemie’ een opleiding te krijgen. Hier controleert men of de aanwezige elementen, indien schadelijk, de wettelijke norm niet overschrijden of, indien nuttig, voldoen aan de waarborgen (bv.  voedingssupplementen, zit er evenveel in als op de verpakking vermeld staat?). Momenteel combineer ik werken op beide afdelingen, wat enorm leerrijk is. De opleiding zelf verloopt op de twee afdelingen heel grondig, je krijgt voldoende tijd om alles aan te leren. Bij vragen of ondersteuning kan je steeds terecht bij de collega’s of de afdelingshoofden. Het is echt een aangename en boeiende job, waarin je steeds blijft bijleren! »

 


Image
Vanessa

Mijn naam is Vanessa, ik werk sinds 2005 als managementassistent bij de Regionale Directie van DG Controle. Mijn dienst staat in voor de coördinatie van de Lokale Controle-Eenheden (LCE’s) en heeft teams onder zich die bijdragen aan een grotere uniformiteit binnen onze LCE’s. Deze teams vormen samen de Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid (NICE).

Mijn tweeledige functie zorgt ervoor dat ik niet alleen in aanraking kom met administratieve en organisatorische elementen, maar ook met technischere aspecten. Deze job gaf me meer inzicht in het werk dat onze controleurs en inspecteurs dagelijks op het terrein uitvoeren en de manier waarop een LCE functioneert. Bovendien is een managementassistent binnen de Regionale Directie ook deels dossierbeheerder. Dit zorgt voor meer variatie binnen het takenpakket.

Ik sta, onder andere, in voor de opvolging van personeelsdossiers en het bijhouden van de personeelsplannen. Daarnaast organiseer ik vergaderingen en specifieke events binnen DG Controle. Verder verzorg ik ook de verslaggeving van meetings en ben ik verantwoordelijk voor de algemene communicatie via mail, telefoon en briefwisseling met interne en externe partijen.

Wat maakt mijn job echt leuk? Dat is het plezier dat ik haal uit de vele contacten met mijn collega’s. Hen helpen met vragen en problemen geeft mij voldoening! Ik krijg ook vertrouwen van het management om zelf initiatieven te nemen en mezelf te ontplooien zodat ik nieuwe uitdagingen kan aangaan. Hierdoor ga ik elke dag met de glimlach naar het werk!

 


Image
Lien

Ik ben Lien en werk als selectieverantwoordelijke op de dienst P&O (Personeel & Organisatie). Mijn start bij het FAVV begon op 1 april 2020, toen de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis van kracht was in het land.

Niettegenstaande een fysieke ontmoeting met het team niet mogelijk was door het verplichte telewerk kon ik wel rekenen op een warme digitale ontvangst en kon ik – zelfs van op afstand – steeds bij mijn collega’s terecht.

Naast de aangename sfeer haal ik energie uit mijn gevarieerd takenpakket, de vrijheid waarmee ik zelf mijn bezigheden kan inplannen en de mogelijkheden om steeds bij te leren aan de hand van de talloze opleidingen, webinars, enz.. Van selectiegesprekken in de buitendiensten van de verschillende provincies tot werken aan projecten en nieuwe werknemers onthalen … geen enkele dag ziet er hetzelfde uit.

Ik kijk uit naar wat de toekomst nog in petto heeft voor ons Agentschap!

 


Liesbeth en Stéphanie, onze woordvoerders, stellen voor “in het kort” de werksfeer binnen het FAVV.

StéphanieLiesbeth