Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Welke profielen werken bij ons?

De opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het merendeel van de jobaanbiedingen heeft dan ook betrekking op controletaken, de analyse van de resultaten of het beleid dat wordt gevoerd omtrent deze twee missies.

Enkele functies:

 1. Inspecteurs en Controleurs in de Lokale Controle-eenheden (LCE) voeren controles uit bij operatoren die actief zijn in de voedselketen (landbouwbedrijven, bedrijven die levensmiddelen vervaardigen en verwerken, distributiebedrijven, slachthuizen, ...) en sensibiliseren hen voor het belang van de naleving van de normen van de voedselketen.

  Elke LCE omvat drie diensten, gecreëerd op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun autocontrolesysteem.

  Deze drie diensten of sectoren zijn:
  • de sector Primaire Productie: de plantaardige en dierlijke sector, met inbegrip van de slachthuizen.
  • De sector Verwerking: de controles worden uitgevoerd in uitsnijderijen, verpakkingsbedrijven van levensmiddelen, ... 
  • De sector Distributie: omvat alle activiteiten van de Horeca, de detailhandel of de groothandel.
  • Er worden ook controles uitgevoerd in de Grenscontroleposten (GCP). 
   Grenscontroleposten (GCP’s) zijn luchthavens/zeehavens en andere punten van invoer waar invoercontroles worden uitgevoerd op levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, planten en producten van plantaardige oorsprong afkomstig uit derde landen die zo ons land, en dus ook de Europese eenheidsmarkt, binnenkomen.
 2. De Inspecteurs van de Centrale Directie van controle, ondersteunen de teams op het terrein, volgen de resultaten van de controleplannen op en doen dienst als contactpersoon voor vragen van de collega's op het terrein.
   
 3. De Experts van Controlebeleid nemen deel aan de aanpassing en de ontwikkeling van het controlebeleid en de reglementering die een impact kan hebben op de voedselketen, de gezondheid van mens, dier en plant.
   
 4. Laboranten zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van analyseaanvragen (b.v. monsters van op het terrein) door diverse analyse- of testprocedures uit te voeren en te controleren.


Voor deze functies zijn we op zoek naar kandidaten met een bachelor-of masterdiploma in een wetenschappelijke richting: Diergeneeskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Landbouwwetenschappen, Biochemie, Voedings-en dieetkunde...

Daarnaast is het FAVV regelmatig op zoek naar administratief personeel, boekhouders, informatici, juristen, enz.


Ga verder naar: