Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meldingsplicht en meldingslimieten

Image
Document

Meldingsplicht en meldingslimieten

Richtsnoer in het kader van het M.B. van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd in het B.S. van 13/02/2004.
Dit document vormt een hulpmiddel voor de operatoren en meer bepaald de KMO’s om de gevallen te bepalen waarvoor in België de meldingsplicht geldt.