Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Runderen: Mogelijke types slachtingen: commercieel, particulier in een slachthuis en particulier thuis

Commerciële slachtingen

Het slachten van runderen om het vlees te commercialiseren, mag in de regel alleen gebeuren in een erkend slachthuis.

Welke dieren allemaal in een bepaald slachthuis mogen geslacht worden, blijkt uit de erkenning die door de Minister aan het slachthuis werd verstrekt. Dit kan je nagaan in de lijst van de erkende inrichtingen.
      
 Bij een noodslachting van runderen mag enkel het kelen en uitbloeden buiten het slachthuis plaatsvinden.

Particuliere slachtingen

Dit betreft het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend mag worden aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. In geen geval mag het vlees (ook niet een deel ervan) in de handel worden gebracht of aan derden worden afgestaan. Ook deze slachtingen mogen in de regel alleen gebeuren in een erkend slachthuis. Daar moet aangifte van een particuliere slachting worden gedaan alvorens het rund mag worden geslacht.
      
     
Voor varkens, schapen en geiten kan men, naast de mogelijkheid de dieren in een slachthuis te laten slachten, deze ook ten huize van de  particulier slachten. Runderen (en ook paarden) moeten evenwel altijd, dus ook ingeval van particuliere slachting, in een slachthuis worden geslacht.