Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

World Safety Day: een dag in het teken van voedselveiligheid

Op 7 juni is het de World Food Safety Day. Naar aanleiding daarvan brengt het FAVV de “hoofden” van de Europese voedselagentschappen ofwel de ‘Heads of Food Safety Agencies (HoA)’ samen voor een driedaags bezoek aan België in het kader van het Europese voorzitterschap.

Deze Heads, die het hoogste niveau van voedselveiligheidsmanagement vertegenwoordigen, komen twee keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen, nieuwe risico’s te bespreken en innovaties te volgen. Dit zorgt ervoor dat het beleid afgestemd blijft op de snel veranderende ontwikkelingen, met als doel de bescherming van de consumenten te waarborgen.

Naast overlegmomenten waarin het FAVV interessante onderwerpen aan bod laat komen zoals 'voedselveiligheidscultuur in bedrijven' en 'innovaties bij de controle op de voedselketen', omvat de agenda ook een symposium van het Wetenschappelijk Comité met als thema: "Boosting food safety through innovation". Daarnaast staat er een bezoek aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) gepland.

Agenda Food Safety Week
5/06: symposium wetenschappelijk comité: Boosting food safety through innovation
6/06: plenaire bijeenkomst van alle ‘hoofden’ van de Europese voedselagentschappen
7/06 bezoek Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Ons land is steeds één van de koplopers geweest op vlak van de bescherming van onze voedselveiligheid. Door de Europese Agentschappen samen te brengen willen we mee bouwen aan meer voedselveiligheid binnen Europa. Ons voedsel kent immers geen grenzen.