Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ons engagement

Wij staan tot uw dienst!

Transparantie

Kwaliteit van de informatie - Duidelijkheid van de teksten

Termijnen

Beschikbaarheid

 


Image
Transparantie

 

Transparantie

 

 

Via onze websites, sociale media, chatbots enz., garanderen we de transparantie van:

 • informatie
 • diensten
 • procedures


U kunt rekenen op transparantie over:

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan

 


Image
Kwaliteit

 

Kwaliteit van de informatie - Duidelijkheid van de teksten

 

 

 

Onze informatie:

 • is correct
 • is betrouwbaar
 • wordt regelmatig bijgewerkt


Ons taalgebruik is:

 • duidelijk
 • precies
 • begrijpelijk


Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

 


Image
Termijnen

 

Termijnen

 

 

De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving
 • andere termijnen


Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.
U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

 


Image
Beschikbaarheid

 

Beschikbaarheid

 

 

U hebt de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen
 • de opvolging van een dossierContact:

U kunt contact met ons opnemen via verschillende wegen. Onze kantoren zijn geopend van 9 tot 17 uur.


Indien u ons contacteert buiten de openingsuren, kunt u:


Ons algemeen adres:
FAVV
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55.
B-1000 Brussel

De procedures zijn automatisch van toepassing waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen.
Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.
U heeft er toegang toe:

 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7

We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.
We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.
We luisteren naar uw specifieke situatie.
In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest.
We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving).
We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze verantwoordelijkheid valt.
Onze diensten zijn steeds in evolutie.
Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.

 

Vond u deze informatie nuttig?

Answer