Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opzoeken van de Europese geconsolideerde wetgeving

Hoe vindt u de geconsolideerde Europese wetgeving?

- Klik op http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 

-Vul de velden "Jaar" en "Nummer" in en geef de soort van het te zoeken document op

- Klik dan op">"
 

- Klik vervolgens op de link na "Laatste geconsolideerde versie".

U kunt de geconsolideerde versies in alle talen raadplegen in PDF- of html-formaat.Voorbeeld:

U zoekt de geconsolideerde versie van Richtlijn 2000/75/EG

- Klik op http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 

- Voer in het veld "Jaar" 2000 in en in het veld "Nummer" 75 en kruis "Richtlijn" aan

- Klik dan op">"
 

- Klik vervolgens op de link "02000L0075-20130701" na "Laatste geconsolideerde versie".

U kunt de geconsolideerde versies in alle talen raadplegen in PDF- of html-formaat.