Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wie we zijn en wat we doen  

Wij zijn het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en we zijn een federale parastatale instelling. We zijn opgericht in 2000 (wet van 4 februari 2000).

Wie we zijn en wat we doen

Wij staan in voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker. Via inspecties, bemonsteringen en analyses houden we toezicht op de hele voedselketen: grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels en restaurants… We houden ook toezicht op de zelfcontrolesystemen die de bedrijven in de voedselketen verplicht zijn te hebben om de veiligheid van hun  producten te waarborgen. We zijn ook bevoegd voor de controles op dierengezondheid en plantengezondheid. Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie.

Of je nu consument bent, producent, labo, ...: we zijn er voor jullie!