Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Delegaties

Het Agentschap kan sinds 2023 elektronische facturen in Peppol-formaat ontvangen via het platform Mercurius. Het FAVV vraagt om dit kanaal bij voorkeur te gebruiken voor het overmaken van uw facturen en/of creditnota’s. Bij de toekenning van een overheidsopdracht door het FAVV is de leverancier verplicht via het Koninklijk Besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten de facturen en/of creditnota’s elektronisch over te maken aan het FAVV.

Als u echter momenteel geen gebruik maakt van elektronische facturatie, kunt u ons uw facturen en/of creditnota’s in pdf-formaat per e-mail sturen naar budget-compta@favv-afsca.be.