Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Financiering van het FAVV

Image
euros

De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door heffingen en retributies betaald door de operatoren van de voedselketen en die onder de controle vallen van het Voedselagentschap.

De retributies zijn dienstgebonden bedragen : het zijn vergoedingen voor geleverde prestaties zoals de aflevering van certificaten, controles bij invoer, keurrechten, non-conformiteiten, audits, …

De heffingen worden jaarlijks geïnd in alle sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert. Zij dienen om een deel van de kosten te dekken verbonden aan het controleprogramma van het FAVV.

Wetgeving betreffende de financiering van het FAVV

Activiteitenverslag 2022 - Financiering