Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité van het FAVV verschaft, op eigen initiatief of op vraag van de Minister of van de gedelegeerd bestuurder, adviezen over onderwerpen gerelateerd met het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het Comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, obstakels bij uitvoer, enz.

Het Comité bestaat uit een veertigtal leden die de voornaamste beroepssectoren, de consumentenorganisaties en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

Het Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV.