Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Retributies

De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door retributies betaald door de sectoren die onder de controle vallen van het Voedselagentschap en door heffingen.

De retributies zijn dienstgebonden bedragen : het zijn vergoedingen voor geleverde prestaties zoals de aflevering van certificaten, controles op aanvraag of audits.

Voor zover als mogelijk worden de afrekeningen voor de retributies maandelijks aan de operatoren verstuurd. De retributies worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info:
FAQ betreffende de retributies (PDF)


Klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen “Retributies”.
Alle klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen retributies moeten schriftelijk gebeuren :
- hetzij per mail op het adres: retribut@favv.be
- hetzij per fax op het nummer 02/211.84.02
- hetzij per brief op het volgende adres :
             FAVV
             Dienst “klachten retributies”
             AC Kruidtuin - FOOD SAFETY CENTER - 7de verdieping
             Kruidtuinlaan 55
             1000 Brussel


Voor meer inlichtingen, raadpleeg de Call center:
Tel.: 02/211 88 88 van maandag tot vrijdag (behalve dinsdagnamiddag) van 8u30 tot 12 uur en van 13u tot 16u30.


Wetgeving betreffende de retributies