Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Structuur van de
Bestuur Laboratoria

Om de veiligheid en kwaliteit correct te bewaken moeten de controles ondersteund worden door analyses. Het Directoraat-generaal van de Laboratoria (DGL) beschikt hiertoe over 5 geaccrediteerde (ISO 17025) laboratoria: de federale laboratoria van Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren en Wandre.

De diensten van het hoofdbestuur

De Directie van het hoofdbestuur coördineert een netwerk van een vijftigtal externe partnerlaboratoria (privé, universitair, publiek) waaronder laboratoria die gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierziekten. Ze erkent externe laboratoria en vertrouwt hen analyses toe voor rekening van het FAVV. Ze waakt ook over de termijnen en de prijzen van de analyses, waakt over de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten en ziet erop toe dat de analysemethodes beantwoorden aan de toepasselijke normen. De verschillende analytische mogelijkheden van de laboratoria worden vermeld op de website van het FAVV.

Dat netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door nationale referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomlijnde domeinen. Een auditcel controleert de prestaties van de nationale referentielaboratoria en er wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technieken.


Laboratoria van het FAVV

De federale laboratoria voor de Voedselveiligheid van Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren en Wandre zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van analyses (ISO 17025), het organiseren van ringtesten ter attentie van de laboratoria die erkend zijn door het FAVV (ISO 17043), alsook voor het ijken van thermometers en pipetten (ISO 17025). Ze staan ook in voor de dispatching van de monsters tussen de laboratoria vanuit de provinciale controle-eenheden.

De 5 laboratoria voeren tal van analyses uit op levensmiddelen, verpakkingsmaterialen, milieu, diervoerders, water, bloedplasma, meststoffen en bodemverbeteraars:
• microbiologische en virologische analyses,
• fytopathologische en fytofarmaceutische analyses,
• het opsporen van residuen van diergeneeskundige middelen en verboden substanties,
• het opsporen van contaminanten,
• analyses in de organische chemie en natte chemie,
• opsporen van GGO's,
• opsporen van allergenen, kleurstoffen, bewaarmiddelen, zoetstoffen,
• kwaliteitsanalyses (gehalte transvetten, vitamines, controle van de garanties inzake formulering, de aanwezigheid van gerecycleerde vetten,...), enz.,
• opsporen van mycotoxines,
• analyses van migraties van metalen en bepaalde specifieke migraties vanuit contactmaterialen,
• microscopische analyses: dierlijk meel, moederkoren.


Organogram (en coördinaten) van het DG Laboratoria