Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raadgevend Comité

Verslagen en documenten van de vergaderingen

23/04/2024
Verslag + advies

 

26/03/2024
Verslag


23/02/2024
Gemeenschappelijke vergadering Wetenschappelijk Comité en Raadgevend Comité


31/01/2024
Verslag

2023

Datum Verslagen en bijlagen
28/11/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit - PFAS
- Punt B1. DIFA: in dialoog met de gebruikers
- Punt B2. Feedback werking AMCRA
- Punt B3. Resultaten NOE
- Punt B4. Jaarverslag administratieve boetes
- Punt B5. Aanwervingsbeleid BMO
- Punt B6. Voorbereiding gemengde vergadering WetCom-RC
- Punt 3 : Varia
25/10/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt A1. Mandaatwijzigingen (2) Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Punt B1. Controleresultaten 1ste semester 2023
- Punt B2. Globodera – Grondbemonstering door het FAVV
- Punt B3. Vergaderkalender 2024
- Punt 3 : Varia
      - EU-Voorzitterschap – programma en prioriteiten
26/09/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt A1. Mandaatwijziging Franse Gemeenschap (PL)
- Punt B1. Advies omtrent betrouwbaarheid analyses i.k.v. autocontrole (presentatie + bijlage) + traceerbaarheid (presentatie)
- Punt B2. Advies sectorale bemonsteringsplannen
- Punt B3. Nieuw grafisch charter FAVV – Smiley 2024
- Punt B4. Financiering – Heffingen: realisaties campagne en stand van zaken; Retributies: realisaties
- Punt B5. Budget – Verslag van het opvolgingscomité en de jaarrekeningen 2022 + budget 2024
- Punt B6. Sanctiebeleid inzake inbreuken op de reglementering inzake voedselveiligheid
- Punt 3 : Varia
04/07/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt B1. Meerjarig analyseprogramma
- Punt B2. Barometers jaarverslag 2022
- Punt B3. Stand van zaken export 3e landen + behandelde dossiers
- Punt 3 : Varia
      - Opmerkingen jaarverslag
31/05/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt B1. KB Retributies betreffende opdrachten toevertrouwd aan de Gewesten voor beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (nota aan de leden + Ontwerp KB + Bijlage)
- Punt B2. MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het RC ingesteld bij het FAVV
- Punt B3. Stand van zaken ACS, sectorgidsen en smiley
- Punt B4. Interne/externe audits + conclusies auditprogramma
- Punt B5. Feedback SciCom
- Punt 3 : Varia
      - Revisie Autocontrolegidsen (Presentatie + bijlage)
25/04/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt A1. Mandaatwijziging TLV
- Punt A2. Mandaatwijziging Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
- Punt B1. Cijfers meldpunt 2022
- Punt B2. Evaluatie aanwervingsbeleid FAVV m.b.t. gedelegeerde activiteiten aan BMO's
- Punt B3. Jaarverslag ombudsdienst
- Punt B4. Overzicht activiteitenrapport
- Punt 4 : Varia
      - Communicatiecampagne #EUChooseSafeFood
      - Impact mogelijk opheffing categorie "Feed only" - VO (EG) 396/2005
      - Stand van zaken Brexit
29/03/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt 3 : Nieuwe wijze verslaggeving
- Punt A1. Start Heffingencampagne 2023
- Punt A2. Mandaatwijziging FWA
- Punt A3. Mandaatwijziging Duitstalige Gemeenschap
- Punt A4. Cijfers meldpunt 2022
- Punt B1. Realisatie controleplan
- Punt B2. Analyse en evolutie recalls
- Punt B3. Opheffing alternatief ACS
- Punt B4. Jaarverslag voorlichting- en begeleidinscel
- Punt B5. Nieuw grafisch charter FAVV
- Punt B6. Resultaten oefening vaste punten jaarkalender
- Punt B7. (Re)visie autocontrole
- Punt 4 : Varia
      - Toelichting insteek advies 02-2023 en verder gebruik advies door het FAVV
24/02/2023 Gemeenschappelijke vergadering Wetenschappelijk Comité en Raadgevend Comité
- Presentatie Lieve Herman, Voorzitster Wetenschappelijk Comité
- Presentatie Professor Pieter Spanoghe, UGent
- Presentatie Ken Houben, FAVV
- Presentatie Peter Jaeken, Belplant
- Presentatie Ann De Craene, VBT
- Presentatie Gwendolien Maertens, Test-Aankoop
25/01/2023 Verslag
- Punt 1 : Dagorde
- Punt 2 : Actualiteit
- Punt A1. Administratieve vereenvoudiging: stand van zaken lopende campagne (Presentatie + bijlage)
- Punt B1. KB Monsterneming
- Punt B2. Voorbereiding gemengde vergadering 24 februari 2023
- Punt B3. Feedback wetgevend werk (deel I en deel II)
- Punt B4. Evaluatie werking Raadgevend Comité
- Punt B5. Wijzigingen KB Autocontrole (explicatieve nota + presentatie)
- Punt 3 : Varia