Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Samenstelling van het Raadgevend Comité

Effectieve leden


Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties


Sigrid Lauryssen
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

Joost Vandenbroucke
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

Bert Stevens
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

Marco Munzadi
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

Dominik Roland
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Peter Van Bossuyt
Belgische Federatie van voedselbanken (BFVB)


Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie


Els Goossens
Boerenbond (BB)

Hendrik Vandamme
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

Thomas Demonty
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

Sofie Vandewijngaarden
BioForum Vlaanderen


Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding


Katrien D'hooghe
Belgian feed Association (BFA)


Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen


Johan Hallaert
FEVIA

Lien Callewaert
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)

Noémi Van Bogaert
VEGEBE

Michael Gore
FEBEV


Vertegenwoordigers van de organisaties van de chemische nijverheid


Peter Jaeken
Belplant

Nele Plas
IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)


Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel


Gert Van Loock
Comeos

Veronique Bert
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Geneviève Bossu
Fédération nationale des Unions de Classes moyennes (UCM)

Ivan Claeys
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

Ann De Craene
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Eddy Van Damme
Belgische Confederatie B.B.C.I.


Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector


Eve Diels
Horeca Vlaanderen

Pierre Poriau
FED. HoReCa Wallonie


Vertegenwoordiger van de transportsector


Kathleen Spenik
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra)


Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Daphné Tamigniaux


Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie


Henk De Pauw

An Spitaels


Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen


Katrien Cooman
Vlaamse Overheid

Patricia De Clercq
Vlaamse Overheid

Marie-Julie Goffaux
Waals Gewest

Nathalie Claes
Franse Gemeenschap

Jurgen Denys
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laura Piraprez
Duitstalige Gemeenschap


Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties


Gwendolyn Maertens
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

Nathalie De Cock
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

Jan Velghe
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

Semra Cimsir
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

Sylvia Logist
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Gaëtane Demeure
Belgische Federatie van voedselbanken


Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

Guy Vandepoel
Boerenbond

Peter De Swaef
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

Benoît Thomassen
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

Sophie Engel
Biowallonie


Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding


Evelien Mortaignie
Belgian feed Association (BFA)


Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen Voedingsindustrie (FEVIA)

Lambert De Wijngaert
Belgische Brouwers

Guy Gallet
Choprabisco

Anneleen Vandewynckel
Fenavian


Vertegenwoordiger van de organisaties van de chemische nijverheid


Johan De Haes
Pharma.be

Olivier Van Volden
essenscia.be


Vertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel


Nathalie De Greve
Comeos

Luc Ardies
Unie van Zelfstandige Ondernemers – UNIZO

Sophie Bôval
Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)

Philippe Bouillon
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

Luc Vanoirbeek
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Albert Denoncin
Belgische Confederatie B.B.C.I.


Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector


Anthony Van Der Hooft
Horeca Vlaanderen

David Hagenaars
Fed. Ho.Re.Ca. Bruxelles

 

Vertegenwoordiger van de transportsector


Lode Verkinderen
Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)


Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Fabien Bolle


Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie


César Timmerman

Eric Sonnet


Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen


Lynn Biermans
Vlaamse overheid

Lieven Van Waes
Departement Landbouw en Visserij

Philippe Raucq
Waals Gewest

Grégory Jac
Franse Gemeenschap

Kevin Tytgat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wengenroth Marion
Duitstalige Gemeenschap