Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Primaire productie

Check-list  Onderwerp V. Van toepassing
vanaf 
PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/08/2016

PRI 2562

Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij (zelfmengers) - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/08/2016
 PRI 2561 Verzamelen van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (verzamelcentra) - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/08/2016
PRI 2560 Vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf (zelfmengers) - dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/08/2016
PRI 2444 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (pakstations) – Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/08/2016
 PRI 2410 Sorteren en/of verzamelen van eieren - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/08/2016
PRI 2338 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 01/08/2016
PRI 2438 Loonwerk met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
8 16/06/2016
PRI 2438 Loonwerk met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Gearchiveerd op 16/06/2016.
7 06/06/2016
PRI 2558 Instellingen, instituten en centra - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/06/2016
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/06/2016
PRI 2198 Bezit van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen - andere dan producent van levensmiddelen en/of diervoeders.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/06/2016
PRI 2175 Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/06/2016
PRI 2128 Plantaardige productie (levensmiddelen, diervoeders) - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/06/2016
PRI 2124 Exploitatie van plantentuinen, groene zones - Fytosanitaire, fysische controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/06/2016
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/06/2016
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 09/05/2016
PRI 2559 Controle van runderen uit het IC handelsverkeer op het landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 01/05/2016
PRI 2504 Vervoer van levende dieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/05/2016
PRI 2323 Laboratoria - Schadelijke organismen - Wetenschappelijke doeleinden - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/05/2016
PRI 2302 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/05/2016
PRI 2266 Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 01/05/2016
PRI 2265 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/05/2016
PRI 2256 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017
7 01/05/2016
PRI 2252 Kort en lang transport van landbouwhuisdieren - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/05/2016
PRI 2234 Groothandel - Aardappelen, groenten en fruit - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/05/2016
PRI 2190 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 01/05/2016
PRI 2046 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
10 01/05/2016
PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
1 01/04/2016
PRI 2562 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij (zelfmengers) - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
1 01/04/2016
PRI 2561 Verzamelen van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (verzamelcentra) - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
1 01/04/2016
PRI 2560 Vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf (zelfmengers) - dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
1 01/04/2016
PRI 2557 Gebruik melkproducten door veehouder onder nationale voorwaarden - dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/04/2016
PRI 2444 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (pakstations) – Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
3 01/04/2016
PRI 2410 Sorteren en/of verzamelen van eieren - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/08/2016.
5 01/04/2016
PRI 2338 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/08/2016
6 01/04/2016
PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen: Veemarkt en Handelaarstal - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/04/2016
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
14 01/04/2016
PRI 2557 Gebruik melkproducten door veehouder onder nationale voorwaarden - dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/04/2016.
2 01/03/2016
PRI 2528 Wildbewerkingsinrichting - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/03/2016
PRI 2490 Sector Primaire Productie - Dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/03/2016
PRI 2440 Vlees - Verpakking en atikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/03/2016
PRI 2350 Zuiveren van aquacultuurweekdieren (zuiveringscentrum) – Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/03/2016
PRI 2347 Uitstallen van visserijproducten met het oog op de verkoop aan operatoren (visafslag) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/03/2016
PRI 2319 Broederij - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/03/2016
PRI 2236 Melkproductie - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/03/2016
PRI 2176 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 01/03/2016
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/04/2016.
13 01/03/2016
PRI 2558 Instellingen, instituten en centra - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
1 16/02/2016
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 16/02/2016
PRI 2555 Landbouwbedrijf met productie van kiemgroenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/02/2016
PRI 2554 Verzendingscentra - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2016
PRI 2531 Houden van pluimvee - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2016
PRI 2530 Houden van pluimvee - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2016
PRI 2523 Recreationeel vissen - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 02/02/2016
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 02/02/2016
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017
7 02/02/2016
PRI 2444 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (pakstations) – Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/04/2016.
2 02/02/2016
PRI 2371 Sorteren van consumptie-eieren: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 14/04/2016.
4 02/02/2016
PRI 2338 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/04/2016.
5 02/02/2016
PRI 2303 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (Pakstations) - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 02/02/2016
PRI 2291 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
12 02/02/2016
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
8 02/02/2016
PRI 2240 Autocontrole - Garantie controle groenten en fruit interne markt.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 02/02/2016
PRI 2175 Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/06/2016
8 02/02/2016
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
8 02/02/2016
PRI 2013 Groothandel groenten en fruit - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 02/02/2016
PRI 2552 Inspectie autocontrole - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 05/01/2016
PRI 2504 Vervoer van levende dieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/05/2016.
4 05/01/2016
PRI 2409 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 05/01/2016
PRI 2323 Laboratoria - Schadelijke organismen - Wetenschappelijke doeleinden - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
4 05/01/2016
PRI 2302 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
8 05/01/2016
PRI 2291 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
11 05/01/2016
PRI 2266 Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
6 05/01/2016
PRI 2265 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
8 05/01/2016
PRI 2256 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
6 05/01/2016
PRI 2252 Kort en lang transport van landbouwhuisdieren - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/05/2016.
3 05/01/2016
PRI 2234 Groothandel - Aardappelen, groenten en fruit - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
5 05/01/2016
PRI 2190 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
8 05/01/2016
PRI 2046 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/05/2016.
9 05/01/2016
PRI 2557 Gebruik melkproducten door veehouder onder nationale voorwaarden - dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
1 01/12/2015
PRI 2300 Behandelaars, herstellers en producenten houten verpakkingen ISPM-15.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/12/2015
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
12 01/12/2015
 PRI 2555 Landbouwbedrijf met productie van kiemgroenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
1 01/11/2015
PRI 2554 Verzendingscentra - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 02/02/2016.
2 01/11/2015
PRI 2551 Landbouwbedrijf - productie van fruit en groenten - fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/11/2015
PRI 2490 Sector Primaire Productie - Dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/03/2016
2 01/11/2015
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
6 01/11/2015
PRI 2412 Productie van plantgoed van groenten, fruit en akkerbouwgewassen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/11/2015
PRI 2374 Meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/11/2015
PPV 2338 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
4 01/11/2015
PRI 2554 Verzendingscentra - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/11/2015.
1 01/10/2015
PRI 2553 Visafslag - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 01/10/2015
PRI 2523 Recreationeel vissen - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
3 01/10/2015
PRI 2522 Recreationeel vissen - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/10/2015
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2016.
6 01/10/2015
PRI 2440 Vlees - Verpakking en atikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/03/2016.
4 01/10/2015
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 16/02/2016.
6 01/10/2015
PRI 2303 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (Pakstations) - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 02/02/2016.
6 01/10/2015
PRI 2552 Inspectie autocontrole - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
1 01/09/2015
PRI 2549 Vervoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen of varkensbloed - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekenning toelating).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/09/2015
PRI 2368 Melkproductie (leveringsverbod - alle diersoorten) - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/09/2015
PRI 2273 Groothandel - Aardappelen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/09/2015
PRI 2162 Productie - Aardappelen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/09/2015
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/12/2015.
11 01/09/2015
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
7 05/08/2015
PRI 2175 Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
7 05/08/2015
PRI 2551 Landbouwbedrijf - productie van fruit en groenten - fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
1 01/07/2015
PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/07/2015
PRI 2519 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/07/2015
PRI 2517 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/07/2015
PRI 2516 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 1 - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/07/2015
PRI 2412 Productie van plantgoed van groenten, fruit en akkerbouwgewassen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
2 01/07/2015
PRI 2405 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/07/2015
PRI 2404 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/07/2015
PRI 2397 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Handelaarstal - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/07/2015
PRI 2311 Levende tweekleppige weekdieren - Vervoer.
Gearchiveerd op 01/01/2017
4 01/07/2015
PRI 2308 Houden/fokken van runderen - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/07/2015
PRI 2300 Behandelaars, herstellers en producenten houten verpakkingen ISPM-15 - Autocontrole.
Gearchiveerd op 01/12/2015.
3 01/07/2015
PRI 2298 Houden van varkens: Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/07/2015
PRI 2214 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 1 - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 01/07/2015
PRI 2165 Fytosanitaire controle - Bufferzones bacterievuur - Objecten en boomgaarden.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/07/2015
PRI 2124 Exploitatie van plantentuinen, groene zones - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
8 01/07/2015
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
7 01/07/2015
PRI 2549 Vervoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen of varkensbloed - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekenning toelating).
Gearchiveerd op 01/09/2015.
1 04/05/2015
PRI 2504 Vervoer van levende dieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2016.
3 04/05/2015
PRI 2357 Vervoer van karkassen en vlees, inbegrepen bloed.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 04/05/2015
PRI 2273 Groothandel - Aardappelen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
4 04/05/2015
PRI 2162 Productie - Aardappelen - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
4 04/05/2015
PRI 2052 Houden van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 04/05/2015
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
10 04/05/2015
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 08/04/2015
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 05/08/2015.
6 23/03/2015
PRI 2175 Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 05/08/2015.
6 23/03/2015
PRI 2536 Meldingsplicht - primaire plantaardige productie.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 19/03/2015
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
6 19/03/2015
PRI 2543 Levende tweekleppige weekdieren - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 05/03/2015
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/10/2015.
5 05/03/2015
PRI 2396 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 05/03/2015
PRI 2311 Levende tweekleppige weekdieren - Vervoer.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
3 05/03/2015
PRI 2308 Houden/fokken van runderen - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
5 05/03/2015
PRI 2234 Groothandel - Aardappelen, groenten en fruit - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
4 05/03/2015
PRI 2198 Bezit van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen - andere dan producent van levensmiddelen.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
3 05/03/2015
PRI 2480 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 04/02/2015
PRI 2479 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting & hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 04/02/2015
PRI 2476 Houden/fokken van kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/02/2015
PRI 2423 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/02/2015
PRI 2394 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/02/2015
PRI 2291 Infrastructuur, uitrusting en hygiëne in slachthuizen voor als huisdier gehouden hoefdieren.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
10 03/02/2015
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 09/05/2016.
8 03/02/2015
PRI 2265 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
7 03/02/2015
PRI 2247 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017
5 03/02/2015
PRI 2190 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
7 03/02/2015
PRI 2159 Houden van schapen, geiten of gekweekt tweehoevig wild - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 03/02/2015
PRI 2099 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren) - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 03/02/2015
DPA 2358 Varkens - uitrustingsvoorwaarden.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 03/02/2015
PRI 2528 Wildbewerkingsinrichting - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
2 02/02/2015
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 02/02/2015
PRI 2494 Fabrieksvaartuig (garnalenkotter waar schaaldieren aan boord worden gekookt) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2015
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
5 02/02/2015
PRI 2449 Opslag en verdelen van sperma van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2015
PRI 2448 Opslag en verdelen van sperma van varkens - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2015
PRI 2410 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (Pakstations) - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/04/2016.
4 02/02/2015
PRI 2405 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/07/2015.
3 02/02/2015
PRI 2348 Het vangen van visserijproducten (op een vissersvaartuig) en de daarmee samenhangende bewerkingen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 02/02/2015
PRI 2347 Uitstallen van visserijproducten met het oog op de verkoop aan operatoren (visafslag) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
4 02/02/2015
PRI 2302 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
7 02/02/2015
PRI 2291 Infrastructuur, uitrusting en hygiëne in slachthuizen voor als huisdier gehouden hoefdieren.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
9 02/02/2015
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
7 02/02/2015
PRI 2266 Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
5 02/02/2015
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 23/03/2015.
5 02/02/2015
PRI 2256 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
5 02/02/2015
PRI 2245 Autocontrole - Garantie controle bananen invoer.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/02/2015
PRI 2176 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
6 02/02/2015
PRI 2175 Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 23/03/2015.
5 02/02/2015
PRI 2124 Exploitatie van plantentuinen, groene zones - Fytosanitaire - fysische controle.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
7 02/02/2015
PRI 2052 Houden van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 04/05/2015.
5 02/02/2015
PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen: Veemarkt en Handelaarstal - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/04/2016.
4 02/02/2015
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 04/05/2015.
9 02/02/2015
DPA 2386 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Infrastructuur.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/02/2015
DPA 2358 Varkens - uitrustingsvoorwaarden.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
3 02/02/2015
PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
2 21/01/2015
PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 21/01/2015
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
5 21/01/2015
PRI 2313 Handelaarsstallen en verzamelcentra klasse 2 - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
10 21/01/2015
PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen.
Gearchiveerd op 21/01/2015.
1 15/01/2015
PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 21/01/2015
3 15/01/2015
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren met commerciële doeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 21/01/2015.
4 15/01/2015
PRI 2463 Houden/fokken van vleeskippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 15/01/2015
PRI 2398 Houden/fokken van pluimvee voor de productie van foie gras - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 15/01/2015
PRI 2387 Slachten en al dan niet uitslachten van gekweekt wild op het landbouwbedrijf - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 15/01/2015
PRI 2379 Slachten en al dan niet uitslachten van pluimvee op het landbouwbedrijf - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 15/01/2015
PRI 2313 Landbouwhuisdieren bij handelaars en VC met 1 operator.
Gearchiveerd op 21/01/2015.
9 15/01/2015
PRI 2299 Houden/fokken van loopvogels - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017
7 15/01/2015
PRI 2285 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden (in het slachthuis) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 15/01/2015
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 15/01/2015
PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017
12 15/01/2015
PRI 2098 Houden/fokken van kalveren (vetmesten < 6 maanden) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
10 15/01/2015
PRI 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren - gekweekt wild inbegrepen (met uitzondering van varkens, mestkalveren, loopvogels, gavage, vleeskippen en legkippen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 15/01/2015
PRI 2019 Slachten en uitslachten van productiedieren en loopvogels in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
9 15/01/2015
PRI 2536 Meldingsplicht - primaire plantaardige productie.
Gearchiveerd op 19/03/2015.
1 05/01/2015
PRI 2530 Houden van pluimvee - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
3 05/01/2015
PRI 2504 Vervoer van levende dieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 04/05/2015.
2 05/01/2015
PRI 2421 Opslag en verdelen van rundersperma voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 05/01/2015
PRI 2420 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer (Infrastructuur, inrichting en hygiëne).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 05/01/2015
PRI 2409 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 19/05/2015.
3 05/01/2015
PRI 2396 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/03/2015.
4 05/01/2015
PRI 2385 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 05/01/2015
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 08/04/2015.
6 05/01/2015
PRI 2198 Bezit van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen - andere dan producent van levensmiddelen.
Gearchiveerd op 03/01/2015.
2 05/01/2015
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 19/03/2015.
5 05/01/2015
PRI 2052 Houden van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2015.
4 05/01/2015
AER 2533 Administratieve gegevens operator.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 05/01/2015
PRI 2525 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/11/2014
PRI 2323 Laboratoria - Schadelijke organismen - Wetenschappelijke doeleinden - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016
3 03/11/2014
PRI 2302 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
6 03/11/2014
PRI 2266 Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
4 03/11/2014
PRI 2265 Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
6 03/11/2014
PRI 2256

Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken - Traceerbaarheid.

Gearchiveerd op 03/02/2015.

4 03/11/2014
PRI 2247 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
4 03/11/2014
PRI 2234 Groothandel - Aardappelen, groenten en fruit - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/03/2015.
3 03/11/2014
PRI 2190 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
6 03/11/2014
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
8 03/11/2014
PRI 2168 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 03/11/2014
PRI 2107 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
5 03/11/2014
PRI 2104 Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
7 03/11/2014
PRI 2019 Slachten en uitslachten van productiedieren en loopvogels in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
8 03/11/2014
AER 2533 Administratieve gegevens operator.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
1 29/10/2014
PRI 2052 Houden van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2015.
3 21/10/2014
PRI 2532 Houden van pluimvee - Infrastuctuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/10/2014
PRI 2440 Vlees - Verpakking en atikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/10/2015.
3 02/10/2014
PRI 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren - gekweekt wild inbegrepen (met uitzondering van varkens, mestkalveren, loopvogels, gavage, vleeskippen en legkippen).
Gearchiveerd op 15/01/2015.
8 02/10/2014
PRI 2531 Houden van pluimvee - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
2 01/09/2014
PRI 2530 Houden van pluimvee - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
2 01/09/2014
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
4 01/09/2014
PRI 2438 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen - Pesticiden.
Gearchiveerd op 06/06/2016.
6 01/09/2014
PRI 2410 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (Pakstations) - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
3 01/09/2014
PRI 2350 Zuiveren van aquacultuurweekdieren (zuiveringscentrum) – Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
2 01/09/2014
PRI 2347 Uitstallen van visserijproducten met het oog op de verkoop aan operatoren (visafslag) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
3 01/09/2014
PRI 2322 Hanteren door ontvangst, verwatering, wassen, reinigen, groottesortering en (onmiddellijke) verpakking van aquacultuurweekdieren (verzendingscentrum) – Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
3 01/09/2014
PRI 2322 Hanteren door ontvangst, verwatering, wassen, reinigen, groottesortering en (onmiddellijke) verpakking van aquacultuurweekdieren (verzendingscentrum) – Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 01/09/2014
PRI 2311 Vervoer van tweekleppige weekdieren.
Gearchiveerd op 05/03/2015.
2 01/09/2014
PRI 2291 Infrastructuur, uitrusting en hygiëne in slachthuizen voor als huisdier gehouden hoefdieren.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
8 01/09/2014
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
6 01/09/2014
PRI 2236 Melkproductie - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2016.
5 01/09/2014
PRI 2176 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 02/02/2015
5 01/09/2014
PRI 2174 Eiproductiebedrijf – Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 01/09/2014
PRI 2128 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/06/2016.
8 01/09/2014
PRI 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (met uitzondering van varkens, mestkalveren, loopvogels, gavage en legkippen).
Gearchiveerd op 02/10/2014.
7 01/09/2014
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
8 01/09/2014
PPV 2338 Infrastructuur, inrichting en hygiëne - Groothandel aardappelen, fruit en groenten.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
3 01/09/2014
PRI 2532 Houden van pluimvee - Infrastuctuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/10/2014.
1 02/07/2014
PRI 2531 Houden van pluimvee - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
1 02/07/2014
PRI 2530 Houden van pluimvee - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
1 02/07/2014
PRI 2440 Vlees - Verpakking en atikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 02/10/2014.
2 02/07/2014
PRI 2288 Broederij - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/07/2014
PRI 2210 Broederijen Infrastructuur - inrichting - hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/07/2014
PRI 2528 Wildbewerkingsinrichting - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
1 03/06/2014
PRI 2527 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, uitrusting & hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/06/2014
PRI 2526 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/06/2014
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren met commerciële doeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
3 03/06/2014
PRI 2299 Houden/fokken van loopvogels - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
6 03/06/2014
PRI 2297 Houden van varkens - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 03/06/2014
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
7 03/06/2014
PRI 2174 Eiproductiebedrijf – Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/09/2014.
3 03/06/2014
PRI 2046 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 05/01/2016.
8 03/06/2014
PRI 2527 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, uitrusting & hygiëne.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
1 05/05/2014
PRI 2526 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
1 05/05/2014
PRI 2521 Productie kiemgroenten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 05/05/2014
PRI 2519 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/07/2015.
2 05/05/2014
PRI 2518 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 05/05/2014
PRI 2517 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
2 05/05/2014
PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/07/2015.
2 05/05/2014
PRI 2514 Het kweken van aquacultuurdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 05/05/2014
PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
2 05/05/2014
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren met commerciële doeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
2 05/05/2014
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/03/2015.
4 05/05/2014
PRI 2410 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (Pakstations) - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
2 05/05/2014
PRI 2397 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
4 05/05/2014
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/10/2015.
5 05/05/2014
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
5 05/05/2014
PRI 2313 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
8 05/05/2014
PRI 2285 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden (in het slachthuis) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
5 05/05/2014
PRI 2214 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
4 05/05/2014
PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
11 05/05/2014
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
7 05/05/2014
PRI 2525 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/11/2014.
1 01/04/2014
PRI 2308 Houden/fokken van runderen - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 05/03/2015.
4 01/04/2014
PRI 2297 Houden van varkens - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
5 01/04/2014
PRI 2052 Houden van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 21/10/2014.
2 01/04/2014
PRI 2523 Recreationeel vissen - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/10/2015.
1 03/03/2014
PRI 2522 Recreationeel vissen - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/10/2015.
1 03/03/2014
PRI 2521 Productie kiemgroenten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning)
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 03/03/2014
PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 03/03/2014
PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren met commerciële doeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 03/03/2014
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
3 03/03/2014
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/05/2014.
3 03/03/2014
PRI 2415 Productie - Fytosanitaire controle - Dendranthema.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/03/2014
PRI 2411 Productie - Fytosanitaire controle - Bloembollen.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/03/2014
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
4 03/03/2014
PRI 2313 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
7 03/03/2014
PRI 2285 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden (in het slachthuis) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
4 03/03/2014
PRI 2261 Productie - Percelen waardplanten Erwinia - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/03/2014
PRI 2260 Groothandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
4 03/03/2014
PRI 2207 Productie - Waardplanten met paspoort Phytophthora ramorum - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 03/03/2014
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
6 03/03/2014
PRI 2175

Kleinhandel - Sierplanten, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.

Gearchiveerd op 03/02/2015.

4 03/03/2014
PRI 2172 Houten verpakkingen ISPM-15 - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 01/01/2017
3 03/03/2014
PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
10 03/03/2014
PRI 2098 Houden/fokken van kalveren (vetmesten < 6 maanden) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
9 03/03/2014
PRI 2019 Slachten en uitslachten van productiedieren en loopvogels in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
7 03/03/2014
PRI 2520 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 03/03/2014
PRI 2298 Houden van varkens: Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
5 03/03/2014
PRI 2297 Houden van varkens - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
3 03/03/2014
PRI 2139 Laboratorium schadelijke organismen - Wetenschappelijke doeleinden.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 03/03/2014
PRI 2494 Fabrieksvaartuig (garnalenkotter waar schaaldieren aan boord worden gekookt) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
2 21/01/2014
PRI 2348 Het vangen van visserijproducten (op een vissersvaartuig) en de daarmee samenhangende bewerkingen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
4 07/01/2014
PRI 2046 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
7 07/01/2014
PRI 2519 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 06/01/2014
PRI 2518 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 06/01/2014
PRI 2517 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 06/01/2014
PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 06/01/2014
PRI 2514 Het kweken van aquacultuurdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
1 06/01/2014
PRI 2397 Handelaarstal - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
3 06/01/2014
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
4 06/01/2014
PRI 2214 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
3 06/01/2014
PRI 2025 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/05/2014.
6 06/01/2014
PRI 2273 Groothandel - Aardappelen - Synchytrium, Meloidogyne en Epitrix - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 04/05/2015.
3 03/01/2014
PRI 2162 Productie - Aardappelen - Synchytrium, Meloidogyne en Epitrix - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 04/05/2015.
3 03/01/2014
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
4 03/01/2014
PRI 2368 Melkproductie (leveringsverbod - alle diersoorten) - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
3 17/12/2013
PRI 2236 Melkproductie - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
4 17/12/2013
PRI 2159 Houden van schapen, geiten of gekweekt tweehoevig wild - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
4 17/12/2013
PRI 2252 Vervoer van levende dieren - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2016.
2 09/12/2013
PRI 2484 Pilootproject voor toezicht op de mortaliteit in bijenkolonies 2013-2014 - Bezoek 1.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
5 17/09/2013
PRI 2484 Pilootproject voor toezicht op de mortaliteit in bijenkolonies 2013-2014 - Bezoek 1.
Gearchiveerd op 17/09/2013.
4 13/09/2013
PRI 2438 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
5 01/08/2013
PRI 2377 Uitstallen van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren met het oog op de verkoop aan operatoren - meldingsplicht.
Gearchiveerd op 29/03/2016.
3 01/08/2013
PRI 2376 Hanteren van levende tweekleppige weekdieren door ontvangst, verwatering, wassen, reinigen, groottesortering en (onmiddellijke) verpakking - meldingsplicht.
Gearchiveerd op 29/03/2016.
3 01/08/2013
PRI 2375 Fileren, in moten verdelen, stropen, schalen en schelpen verwijderen, hakken en/of verwerken en onmiddelijk verpakken van visserijproducten op een fabrieksvaartuig - meldingsplicht.
Gearchiveerd op 29/03/2016.
3 01/08/2013
PRI 2373 Zuiveren van levende tweekleppige weekdieren - meldingsplicht.
Gearchiveerd op 29/03/2016.
2 01/08/2013
PRI 2372 Vissen van visserijproducten - meldingsplicht.
Gearchiveerd op 29/03/2016.
2 01/08/2013
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
5 01/08/2013
PRI 2111 Vervaardigen van hoevezuivelproducten voor directe verkoop op het landbouwbedrijf - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
3 01/08/2013
PRI 2019 Slachten en uitslachten van productiedieren en loopvogels in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
6 01/08/2013
PRI 2484 Pilootproject voor toezicht op de mortaliteit in bijenkolonies 2012-2013.
Gearchiveerd op 13/09/2013.
3 31/07/2013
PRI 2313 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
6 01/07/2013
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
5 13/06/2013
PRI 2504 Vervoer van levende dieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2015.
1 03/06/2013
PRI 2503 Visafslag - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 03/06/2013
PRI 2502 Fabriekvaartuig - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 03/06/2013
PRI 2501 Visserijvaartuig - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 03/06/2013
PRI 2317 Houden van fokpluimvee en van gebruikspluimvee bestemd voor uitvoer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen)
Gearchiveerd op 02/07/2014.
2 03/06/2013
PRI 2273 Groothandel - Aardappelen - Synchytrium, Meloidogyne en Epitrix - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 03/01/2014.
2 03/06/2013
PRI 2162 Productie - Aardappelen - Synchytrium, Meloidogyne en Epitrix - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 03/01/2014.
2 03/06/2013
PRI 2070 Productie - Sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Fytosanitaire controle.
Gearchiveerd op 03/01/2014.
3 03/06/2013
PRI 2484 Pilootproject voor toezicht op de mortaliteit in bijenkolonies 2012-2013.
Gearchiveerd op 31/07/2013.
2 02/05/2013
PRI 2471 Landbouwbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 02/05/2013
PRI 2438 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
4 02/05/2013
PRI 2420 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer (Infrastructuur, inrichting en hygiëne).
Gearchiveerd op 05/01/2015.
2 02/05/2013
PRI 2405 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2015.
2 02/05/2013
PRI 2404 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
2 02/05/2013
PRI 2403 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/05/2013
PRI 2288 Broederij - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
2 02/05/2013
PRI 2236 Melkproductie – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 17/12/2013.
3 02/05/2013
PRI 2190 Productie van sierplanten, zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/11/2014.
5 02/05/2013
PRI 2128 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
7 02/05/2013
PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
9 02/05/2013
PRI 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (met uitzondering van varkens, mestkalveren, loopvogels, gavage en legkippen).
Gearchiveerd op 01/09/2014.
6 02/05/2013
PRI 2046 Traceerbaarheid primaire producten bestemd voor de consumptie.
Gearchiveerd op 07/01/2014.
6 02/05/2013
PRI 2025 Hoevezuivelproducten: infrastructuur, inrichting en hygiëne (Inspectie).
Gearchiveerd op 06/01/2014.
5 02/05/2013
PRI 2499 Vervoer van levende dieren - Vervoermiddel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 01/05/2013
PRI 2313 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/07/2013.
5 01/05/2013
PRI 2223 Vervoer van levende dieren - Vervoermiddel - Infrastructuur en inrichting (voor het toekennen van een erkenning).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
6 01/05/2013
PRI 2183 Het vervoer van landbouwhuisdieren – Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 21/05/2014.
7 01/05/2013
PRI 2428 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/04/2014.
2 02/04/2013
PRI 2427 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
3 02/04/2013
PRI 2423 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
2 02/04/2013
PRI 2422 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 02/04/2013
PRI 2360 Houden van pluimvee - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/07/2014.
3 02/04/2013
PRI 2359 Houden van pluimvee - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
3 02/04/2013
PRI 2349 Houden van pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/07/2014
5 02/04/2013
PRI 2297 Houden van varkens - epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 03/02/2014.
2 02/04/2013
PRI 2247 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/11/2014.
3 02/04/2013
PRI 2233 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 02/04/2013
PRI 2221 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 04/04/2014.
4 02/04/2013
PRI 2177 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
5 02/04/2013
PRI 2168 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/11/2014.
3 02/04/2013
PRI 2107 Spermaopslagcentrum (runderen) - Intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
4 02/04/2013
PRI 2099 Houden/fokken van runderen - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
4 02/04/2013
PRI 2498 Melkproductie (hoevezuivelproducten) - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 01/03/2013
PRI 2444 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen (pakstations) – Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2016.
1 01/03/2013
PRI 2421 Opslag en verdelen van rundersperma voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2015.
2 01/03/2013
PRI 2409 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 05/01/2015
2 01/03/2013
PRI 2394 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
2 01/03/2013
PRI 2393 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 01/03/2013
PRI 2174 Eiproductiebedrijf – Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/06/2014.
2 01/03/2013
PRI 2104 Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/11/2014.
6 01/03/2013
PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
8 01/03/2013
PRI 2480 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 04/02/2015.
2 03/01/2013
PRI 2479 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting & hygiëne.
Gearchiveerd op 04/02/2015.
2 03/01/2013
PRI 2476 Houden/fokken van kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/02/2015.
2 03/01/2013
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 03/01/2013
PRI 2449 Opslag en verdelen van sperma van varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2015.
2 03/01/2013
PRI 2448 Opslag en verdelen van sperma van varkens - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
2 03/01/2013
PRI 2442 Productie van consumptie-eieren (legkippen) - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/01/2013
PRI 2396 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
3 03/01/2013
PRI 2395 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/01/2013
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 03/01/2013
PRI 2385 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 05/01/2015.
4 03/01/2013
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 06/01/2014
3 03/01/2013
PRI 2363 Houden/fokken van fokpluimvee en van gebruikspluimvee bestemd voor uitvoer - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
3 03/01/2013
PRI 2308 Houden/fokken van runderen - dierengezondheid.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
3 03/01/2013
PRI 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): pakstations.
Gearchiveerd op 01/10/2015.
5 03/01/2013
PRI 2298 Houden/fokken van varkens: Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/02/2014.
4 03/01/2013
PRI 2216 Houden/fokken van productiedieren - Diergeneeskundige begeleiding en geneesmiddelen.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
3 03/01/2013
PRI 2494 Fabrieksvaartuig (garnalenkotter waar schaaldieren aan boord worden gekookt) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 21/01/2014.
1 05/11/2012
PRI 2491 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen (in het slachthuis) - Dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 15/02/2016.
1 05/11/2012
PRI 2490 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - Dierlijke bijproducten NHC.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
1 05/11/2012
PRI 2348 Het vangen van visserijproducten (op een vissersvaartuig) en de daarmee samenhangende bewerkingen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 07/01/2014.
3 05/11/2012
PRI 2484 Pilootproject voor toezicht op de mortaliteit in bijenkolonies 2012-2013.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 02/10/2012
PRI 2396 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 01/10/2012
DPA 2347 Uitstallen van visserijproducten met het oog op de verkoop aan operatoren (visafslag) – Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
2 01/10/2012
PRI 2480 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 16/08/2012
PRI 2479 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting & hygiëne.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 16/08/2012
PRI 2300 Autocontrole - Behandelaars en Producenten houten verpakkingen ISPM-15.
Gearchiveerd op 01/07/2015
2 01/08/2012
PRI 2368 Melkproductie (leveringsverbod - alle diersoorten) - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 17/12/2013.
2 01/08/2012
PRI 2291 Infrastructuur, uitrusting en hygiëne in slachthuizen voor als huisdier gehouden hoefdieren.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
7 25/04/2012
PRI 2286 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 13/06/2013.
4 25/04/2012
PRI 2013 Groothandel in groenten en fruit - Kwaliteitscontrole - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 02/02/2016.
4 02/04/2012
DPA 2347 Infrastructuur, uitrusting, hygiene visafslagen.
Gearchiveerd op 01/10/2012.
1 16/03/2012
PRI 2476 Houden/fokken van kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 01/03/2012
PRI 2438 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen - Pesticiden.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
3 01/03/2012
PRI 2308 Houden/fokken van runderen - dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 01/03/2012
PRI 2128 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
6 01/03/2012
PRI 2463 Houden/fokken van vleeskippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
3 13/02/2012
PRI 2398 Houden/fokken van pluimvee voor de productie van foie gras - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
4 13/02/2012
PRI 2387 Slachten en al dan niet uitslachten van gekweekt wild op het landbouwbedrijf - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015
4 13/02/2012
PRI 2379 Slachten en al dan niet uitslachten van pluimvee op het landbouwbedrijf - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 15/01/2015.
3 13/02/2012
PRI 2313 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
4 13/02/2012
PRI 2299 Houden/fokken van loopvogels - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/06/2014.
5 13/02/2012
PRI 2285 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden (in het slachthuis) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 13/02/2012
PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
4 13/02/2012
PRI 2185 Het vervoer van pluimvee en konijnen (met handelsdoeleinden) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 21/05/2014.
5 13/02/2012
PRI 2183 Het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en loopvogels met handelsdoeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
6 13/02/2012
PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/03/2013.
7 13/02/2012
PRI 2098 Houden/fokken van kalveren (vetmesten < 6 maanden) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
8 13/02/2012
PRI 2049 Houden/fokken van productiedieren (met uitzondering van varkens, kalveren, loopvogels, gavage en legkippen) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
5 13/02/2012
PRI 2019 Slachten en uitslachten van productiedieren en loopvogels in het slachthuis - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
5 13/02/2012
PRI 2099 Houden/fokken van runderen - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
3 23/01/2012
PRI 2434

Hoevezuivelproducten - Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning).

Gearchiveerd op 17/07/2013.

2 17/01/2012
PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen: Veemarkt en Handelaarstal - Traceerbaarheid (Identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/02/2015.
3 05/12/2011
PRI 2378 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen (in het slachthuis) - Beheer van afval.
Gearchiveerd op 05/11/2012.
2 01/08/2011
PRI 2345 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - Beheer van afval.
Gearchiveerd op 05/11/2012.
5 01/08/2011
PRI 2471 Primaire productie bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 09/06/2011
PRI 2395 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 09/06/2011
PRI 2385 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
3 09/06/2011
PRI 2384 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 09/06/2011
PRI 2172 Invoer en handelsverkeer IN van andere producten - fytosanitair, fysische controle - houten verpakkingen ISPM-15.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 09/06/2011
PRI 2128 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/03/2012
5 09/06/2011
DPA 2370 Slachten en al dan niet uitslachten van productiedieren op het landbouwbedrijf: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 15/03/2016.
2 13/04/2011
DPA 2348 Activiteit visserij.
Gearchiveerd op 05/11/2012.
2 13/04/2011
PRI 2463 Houden/fokken van vleeskippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
2 01/04/2011
PRI 2427 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 01/03/2011
PRI 2177 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
4 01/03/2011
PRI 2159 Houden/fokken van schapen, geiten of hertachtigen - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 17/12/2013.
3 01/03/2011
PRI 2124

Exploitatie van plantentuinen, groene zones - Fytosanitaire - fysische controle.

Gearchiveerd op 03/02/2015

6 01/03/2011
DPA 2374 Meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/11/2015.
1 17/02/2011
DPA 2369 Slachten en uitslachten van productiedieren: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 15/03/2016.
1 17/02/2011
PRI 2098 Houden/fokken van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
7 16/12/2010
PRI 2049 Houden/fokken van productiedieren (met uitzondering van varkens, kalveren, loopvogels, gavage en legkippen) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
4 16/12/2010
PRI 2463 Houden/fokken van vleeskippen - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 01/04/2011.
1 15/12/2010
PRI 2458 Aquacultuur - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 15/12/2010
PRI 2438 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen - Pesticiden.
Gearchiveerd op 01/03/2012.
2 15/12/2010
PRI 2390 Aquacultuur - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 15/12/2010
PRI 2345 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - Beheer van afval (verordening 1774).
Gearchiveerd op 01/08/2011.
4 15/12/2010
PRI 2291

Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.

Gearchiveerd op 25/04/2012.

6 15/12/2010
PRI 2290 Groothandel in groenten, fruit en aardappelen - Autocontrolesysteem.
Gearchiveerd op 14/11/2013.
3 15/12/2010
PRI 2286

Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.

Gearchiveerd op 25/04/2012.

3 15/12/2010
PRI 2225 Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - Microbiologische criteria - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 15/12/2010
PRI 2223 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
5 15/12/2010
PRI 2183 Het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en loopvogels met handelsdoeleinden - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
5 15/12/2010
PRI 2128 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
4 15/12/2010
PRI 2104 Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/03/2013.
5 15/12/2010
PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
6 15/12/2010
PRI 2098 Houden/fokken van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn.
Gearchiveerd op 16/12/2010.
6 15/12/2010
PRI 2046 Traceerbaarheid primaire producten bestemd voor de consumptie.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
5 15/12/2010
PRI 2013 Groothandel in groenten en fruit - Kwaliteitscontrole - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 02/04/2012.
3 15/12/2010
DPA 2313 Verzamelcentra.
Gearchiveerd op 13/02/2012
3 12/10/2010
DPA 2176 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
4 14/06/2010
DPA 2025 Hoevezuivelproducten: infrastructuur, inrichting en hygiëne (Inspectie).
Gearchiveerd op 02/05/2013.
4 11/06/2010
DPA 2159 Schapen, geiten en hertachtigen - Identificatie en registratie.
Gearchiveerd op 01/03/2011.
2 01/04/2010
DPA 2052 Varkens - Identificatie en registratie.
Gearchiveerd op 01/04/2014.
1 15/03/2010
DPA 2410

Infrastructuur, inrichting en hygiëne: pakstations van eieren.

Gearchiveerd op 05/05/2014.

1 05/02/2010
DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): pakstations.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
4 05/02/2010
DPA 2303 Handelsnormen eieren in de pakstations.
Gearchiveerd op 05/02/2010.
3 02/02/2010
DPA 2451 Inspectie autocontrole slachthuizen.
Gearchiveerd op 01/09/2015.
1 01/02/2010
DPA 2291 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
5 20/01/2010
DPA 2449 Spermaopslagcentrum varkens - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 23/12/2009
DPA 2448 Spermaopslagcentrum varkens - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
1 23/12/2009
DPA 2442 Legkippen voor consumptie-eieren - Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 23/12/2009
DPA 2398 Bescherming en welzijn van gevogelte bij het dwangvoederen.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
3 23/12/2009
DPA 2387 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Welzijn.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
3 23/12/2009
DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
4 23/12/2009
DPA 2221 Spermacentrum varkens- Intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
3 23/12/2009
DPA 2185 Pluimvee bij het vervoer.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
4 23/12/2009
DPA 2183 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
4 23/12/2009
DPA 2177 Spermacentrum varkens - Intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2011.
3 23/12/2009
DPA 2450

IBR verzamelingen.

Gearchiveerd op 04/06/2012.

1 16/12/2009
DPA 2442 Legkippen voor consumptie-eieren : Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 23/12/2009
1 14/09/2009
DPA 2434 Hoevezuivelproducten: Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne (ERKENNING).
Gearchiveerd op 17/01/2012.
1 31/08/2009
DPA 2409 Hoevezuivelproducten - Etikettering (inclusief handelsnormen).
Gearchiveerd op 01/03/2013.
1 31/08/2009
DPA 2025 Hoevezuivelproducten: Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne (inspecties)
Gearchiveerd op 11/06/2010.
3 31/08/2009
DPA 2440 Etikettering.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
1 07/08/2009
DPA 2104 Eisen traceerbaarbaarheid.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
4 07/08/2009
DPA 2297 Varkens: epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
1 06/07/2009
PPV 2438 Bezit van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen.
Gearchiveerd op ?.
1 05/06/2009
PPV 2436 Gebruik van organische meststoffen of bodemverbeterende middelen bevattende dierlijke bijproducten andere dan mest of producten uitsluitend vervaardigd uit mest.
Gearchiveerd op 08/04/2013.
1 05/06/2009
DPA 2176 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 14/06/2010.
3 01/04/2009
PPV 2128 Bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
3 09/03/2009
DPA 2435 Infrastructuur, Inrichting, Hygiëne voor de controlepunten van dierenvervoer om deze te laten rusten, voederen en drenken (agr. 11.2).
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 09/03/2009
DPA 2363 Sanitaire erkenning pluimvee - Diergezondheid.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 29/01/2009
DPA 2298 Varkens: Dierengezondheid.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
3 06/01/2009
DPA 2345 Slachthuis voor Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - Beheer van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
3 18/11/2008
DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
5 05/11/2008
DPA 2099 Runderen - Identificatie en registratie.
Gearchiveerd op 23/01/2012.
2 04/11/2008
PRI 2019 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
4 15/09/2008
DPA 2428 Spermacentrum varkens - Nationale handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
1 15/09/2008
DPA 2427 Spermacentrum varkens- Nationale handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2011.
1 15/09/2008
DPA 2291 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op 20/01/2010.
4 15/09/2008
DPA 2221 Spermacentrum varkens - Intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 23/12/2009.
2 15/09/2008
DPA 2177 Spermacentrum varkens - Intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 23/12/2009.
2 15/09/2008
PRI 2098 Bescherming en welzijn van kalveren in kalverhouderijen.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
5 04/09/2008
PPV 2354 Fytosanitaire controle - Veldinspecties bloembollen – USA & Japan.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
4 25/08/2008
PPV 2124 Fytosanitaire controle in openbaar groen.
Gearchiveerd op 01/03/2011.
5 18/08/2008
PPV 2260 Fytosanitaire controle - Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 16/08/2008
DPA 2426

Embryo(productie)team runderen - Nationale handel - Traceerbaarheid.

Gearchiveerd op 06/05/2013.

1 01/08/2008
DPA 2425

Embryo(productie)team runderen - Nationale handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.

Gearchiveerd op 06/05/2013.

1 01/08/2008
DPA 2424

Embryo(productie)team runderen - Nationale handel - Infrastructuur en inrichting (erkenning).

Gearchiveerd op 06/05/2013.

1 01/08/2008
DPA 2423 Spermacentrum runderen - nationale handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
1 01/08/2008
DPA 2422 Spermacentrum runderen - nationale handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
1 01/08/2008
DPA 2421 Spermaopslagcentrum (runderen) - Nationale handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/03/2013.
1 01/08/2008
DPA 2420 Spermaopslagcentrum (runderen) - Nationale handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 01/08/2008
DPA 2247 Spermacentrum runderen - intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 01/08/2008
DPA 2233 Spermacentrum runderen - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 01/08/2008
DPA 2168 Spermaopslagcentrum (runderen) - Intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 01/08/2008
DPA 2107 Spermaopslagcentrum (runderen) - Intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
3 01/08/2008
DPA 2418 HACCP principes voor het slachten en al dan niet uitslachten van productiedieren in het slachthuis.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 10/07/2008
DPA 2417 HACCP principes bij het slachten en uitslachten van productiedieren op het ladnbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 10/07/2008
DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen.
Gearchiveerd op 05/11/2008.
4 08/07/2008
PRI 2299 Welzijn van loopvogels.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
4 04/07/2008
PRI 2098 Bescherming en welzijn van kalveren in kalverhouderijen.
Gearchiveerd op 04/09/2008.
4 04/07/2008
PRI 2019 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op 15/09/2008.
3 04/07/2008
DPA 2387 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Welzijn.
Gearchiveerd op 23/12/2009.
2 04/07/2008
DPA 2379 Bescherming en welzijn van pluimvee geslacht op het bedrijf.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
2 04/07/2008
DPA 2285 Checklist samenvatting controles dierenwelzijn (vervoer) in de slachthuizen.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
2 04/07/2008
DPA 2187 Bescherming en welzijn van pluimvee in het slachthuis.
Gearchiveerd op 13/02/2012.
3 04/07/2008
DPA 2185 Bescherming en welzijn van pluimvee (en konijnen) tijdens het vervoer.
Gearchiveerd op 23/12/2009.
3 04/07/2008
DPA 2183 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer.
Gearchiveerd op 23/12/2009.
3 04/07/2008
DPA 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (met uitzondering van varkens, kalveren, loopvogels, gavage en legkippen).
Gearchiveerd op 16/12/2010.
3 04/07/2008
PPV 2128 Bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen.
Gearchiveerd op 09/03/2009.
2 02/07/2008
PPV 2416 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie - Dendranthema.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
1 01/07/2008
PPV 2415 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Dendranthema.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
1 01/07/2008
PPV 2414 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie - Bloembollen.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 01/07/2008
PPV 2413 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Landbouwproducten.
Gearchiveerd op 28/07/2015.
1 01/07/2008
PPV 2412 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Groentenplanten.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
1 01/07/2008
PPV 2411 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Bloembollen.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
1 01/07/2008
PPV 2070 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 03/06/2013.
2 01/07/2008
PPV 2023 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op14/06/2013.
3 01/07/2008
DPA 2168 Spermaopslagcentrum (runderen) - Nationale en intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/08/2008.
1 18/06/2008
PPV 2354 Fytosanitaire controle - Veldinspecties bloembollen – USA & Japan.
Gearchiveerd op 25/08/2008.
3 13/06/2008
PPV 2352 Fytosanitaire controle - Boomgaarden - Erwinia - Bufferzones.
Gearchiveerd op 28/07/2015.
3 13/06/2008
PPV 2302 Traceerbaarheid - Toelevering landbouw - Bedrijven die NIET over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
5 13/06/2008
PPV 2266 Traceerbaarheid - kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
3 13/06/2008
PPV 2265 Traceerbaarheid - Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
5 13/06/2008
PPV 2264 Traceerbaarheid - Primaire producte niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 18/02/2014.
5 13/06/2008
PPV 2261 Fytosanitaire controle - Percelen waardplanten Erwinia - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
1 13/06/2008
PPV 2261 Fytosanitaire controle - Percelen waardplanten Erwinia - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 13/06/2008
PPV 2260 Fytosanitaire controle – Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 13/06/2008
PPV 2256 Traceerbaarheid - Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
3 13/06/2008
PPV 2207 Fytosanitaire controle - Waardplanten Phytophthora ramorum - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 13/06/2008
PPV 2199 Fytosanitaire controle - Handelsverkeer IN - Xanthomonas fragariae.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 13/06/2008
PPV 2190 Traceerbaarheid toelevering landbouw - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
4 13/06/2008
PPV 2186 Traceerbaarheid primaire productie niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 14/06/2013.
5 13/06/2008
PPV 2175 Fytosanitaire controle – Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 13/06/2008
PPV 2165 Fytosanitaire controle - Objecten Erwinia - Particulieren.
Gearchiveerd op 01/07/2015.
3 13/06/2008
PPV 2154 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Xanthomonas fragariae.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
3 13/06/2008
PPV 2124 Fytosanitaire controle in openbaar groen.
Gearchiveerd op 18/08/2008.
4 13/06/2008
PPV 2103 Fytosanitaire controle - Waardplanten Phytophthora ramorum - Primaire productie.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 13/06/2008
PPV 2100 Fytosanitaire controle - Percelen waardplanten Erwinia - Primaire productie.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 13/06/2008
PPV 2046 Traceerbaarheid primaire producten bestemd voor de consumptie.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
4 13/06/2008
PPV 2272 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie - Dryocosmus.
Gearchiveerd op 06/05/2014.
2 27/05/2008
PPV 2095 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Dryocosmus.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 27/05/2008
PPV 2389 Controles in beschermingszones Diabrotica.
Gearchiveerd op 14/01/2015.
1 08/04/2008
PPV 2206 Meststoffen, meststoffen op basis van secundaire elementen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib: verpakking en etiket.
Gearchiveerd op 11/07/2011.
1 18/03/2008
DPA 2291 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op ?.
2 24/01/2008
DPA 2286 Infrastructuur, inrichting en hygiëne slachthuis van pluimvee en klein wild.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
2 24/01/2008
DPA 2388 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Vervoer.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 17/12/2007
DPA 2387 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Welzijn.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
1 17/12/2007
DPA 2386 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - Infrastructuur.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
1 17/12/2007
DPA 2349 Gezondheidskwalificatie Pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
4 04/12/2007
DPA 2397 Handelaar van dieren, andere dan pluimvee, met eigen bedrijfsruimten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 06/01/2014.
2 27/11/2007
DPA 2353 Voorwaarden 999/2001 : Beschermingsmaatregelen OSE op het veebedrijf.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 22/11/2007
DPA 2405 Embryo(productie)team runderen - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 21/11/2007
DPA 2404 Embryo(productie)team runderen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 21/11/2007
DPA 2403 Embryo(productie)team runderen - Infrastructuur en inrichting (erkenning).
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 21/11/2007
PPV 2352 Fytosanitaire controle - Boomgaarden - Erwinia - Bufferzones.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 30/10/2007
PPV 2240 Autocontrole - Garantie controle groenten en fruit interne markt.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
4 30/10/2007
PPV 2199 Fytosanitaire controle - Handelsverkeer IN - Xanthomonas fragariae.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
1 30/10/2007
PPV 2198 Bezit van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen - andere dan producent van levensmiddelen.
Gearchiveerd op 05/01/2015.
1 30/10/2007
PPV 2190 Traceerbaarheid toelevering landbouw - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
3 30/10/2007
PPV 2128 Bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen - producent van levensmiddelen.
Gearchiveerd op 02/07/2008.
1 30/10/2007
PPV 2296 Meldingsplicht - Dienstensector.
Gearchiveerd op20/02/2015
2 12/10/2007
PPV 2295 Meldingsplicht - Distributie plantaardige producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 20/02/2015.
3 12/10/2007
PPV 2294 Meldingsplicht - Groothandel primaire plantaardige producten bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op20/02/2015
2 12/10/2007
PPV 2293 Meldingsplicht - Primaire productie.
Gearchiveerd op 20/02/2015
2 12/10/2007
PPV 2292 Meldingsplicht - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 20/02/2015
2 12/10/2007
DPA 2373 Zuiveren van levende tweekleppige weekdieren: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
1 04/10/2007
DPA 2372 Het vangen van visserijproducten (op een visservaartuig) en de daarmee samenhangende bewerkingen: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
1 04/10/2007
DPA 2311 Vervoer van tweekleppige weekdieren.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
1 04/10/2007
DPA 2397 Handelaar van dieren, andere dan pluimvee, met eigen bedrijfsruimten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 27/11/2007.
1 20/09/2007
DPA 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (met uitzondering van varkens, kalveren, loopvogels, gavage en legkippen).
Gearchiveerd op 04/07/2008.
2 12/09/2007
DPA 2379 Bescherming en welzijn van pluimvee geslacht op het bedrijf.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
1 07/09/2007
DPA 2313 Verzamelcentra.
Gearchiveerd op 12/10/2010.
2 07/09/2007
DPA 2398 Bescherming en welzijn van gevogelte bij het dwangvoederen.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
1 31/08/2007
DPA 2357 Vervoer van vleeskarkassen.
Gearchiveerd op 04/05/2015.
2 24/08/2007
DPA 2187 Bescherming en welzijn van pluimvee in het slachthuis.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
2 24/08/2007
DPA 2019 Bescherming en welzijn van slachtdieren (en loopvogels) in het slachthuis.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
2 24/08/2007
DPA 2299 Welzijn van loopvogels.
Gearchiveerd op ?.
2 21/08/2007
PPV 2175 Fytosanitaire controle - Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 16/08/2007
PPV 2009 Etikettering en handelsnormen aardappelen Groothandel.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 16/08/2007
DPA 2363 Sanitaire erkenning pluimvee - Diergezondheid.
Gearchiveerd op 29/01/2009.
1 16/08/2007
DPA 2362 Sanitaire erkenning pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
1 16/08/2007
DPA 2317 Sanitaire erkenning pluimvee-Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 03/06/2013.
1 16/08/2007
PPV 2343 Controles in beschermingszones Ralstonia.
Gearchiveerd op 07/09/2015.
1 07/08/2007
PPV 2124 Fytosanitaire controle in openbaar groen.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
3 07/08/2007
DPA 2357 Vervoer van vleeskarkassen.
Gearchiveerd op 24/08/2007.
1 07/08/2007
DPA 2350 Zuivering van tweekleppige weekdieren.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
1 07/08/2007
DPA 2378 Slachthuis voor Pluimvee en Lagomorfen - Beheer van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.
Gearchiveerd op 01/08/2011.
1 06/08/2007
DPA 2345 Slachthuis voor Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - Beheer van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.
Gearchiveerd op 18/11/2008.
2 06/08/2007
DPA 2396 Embryo(productie)team paardachtigen - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/10/2012.
1 02/08/2007
DPA 2395 Embryo(productie)team paardachtigen - intracommunautaire handel - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
1 02/08/2007
DPA 2384 Spermacentrum paardachtigen - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
1 02/08/2007
DPA 2368 Leveringsverbod (alle diersoorten).
Gearchiveerd op 01/06/2012.
1 02/08/2007
DPA 2365 Vleeskalverbedrijf - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 02/08/2007
DPA 2358 Varkens - uitrustingsvoorwaarden.
Gearchiveerd op 02/02/2015.
2 02/08/2007
DPA 2349 Gezondheidskwalificatie Pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 04/12/2007.
3 02/08/2007
DPA 2249 Gezondheidskwalificatie Pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 04/12/2007.
3 02/08/2007
DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur.
Gearchiveerd op 23/12/2009.
3 02/08/2007
DPA 2214 Hygiëne en infrastructuur in de verzamelcentra.
Gearchiveerd op 06/01/2014.
2 02/08/2007
PPV 2354 Fytosanitaire controle - Veldinspecties bloembollen – USA & Japan.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 01/08/2007
PPV 2300 Autocontrole - Behandelaars en Producenten houten verpakkingen ISPM-15.
Gearchiveerd op 01/08/2012.
1 01/08/2007
PPV 2296 Meldingsplicht - Dienstensector.
Gearchiveerd op 12/10/2007.
1 01/08/2007
PPV 2295 Meldingsplicht - Distributie plantaardige producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 12/10/2007.
2 01/08/2007
PPV 2294 Meldingsplicht - Groothandel primaire plantaardige producten bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 12/10/2007.
1 01/08/2007
PPV 2293 Meldingsplicht - Primaire productie.
Gearchiveerd op 12/10/2007.
1 01/08/2007
PPV 2292 Meldingsplicht - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 12/10/2007.
1 01/08/2007
PPV 2290 Autocontrole - Groothandel groenten, fruit en aardappelen.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
2 01/08/2007
PPV 2273 Fytosanitaire controle - Groothandel akkerbouwgewassen - Synchytrium.
Gearchiveerd op 03/06/2013.
1 01/08/2007
PPV 2272 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie - Dryocosmus.
Gearchiveerd op 27/05/2008.
1 01/08/2007
PPV 2172 Ingevoerde houten verpakkingen ISPM - 15.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
1 01/08/2007
DPA 2322 Infrastructuur, uitrusting en hygiëne - Verzendingscentrum van tweekleppige weekdieren.
Gearchiveerd op 01/09/2014.
2 01/08/2007
DPA 2319 Broederijen - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
1 01/08/2007
DPA 2308 Runderen - Epidemiologische bewaking.
Gearchiveerd op 01/03/2012.
1 01/08/2007
DPA 2288 Broederijen - Gezondheid dier.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
1 01/08/2007
DPA 2252 Commercieel vervoer van productiedieren - Identificatie en registratie.
Gearchiveerd op 09/12/2013.
1 01/08/2007
DPA 2247 Spermacentrum runderen - nationale of intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 01/08/2008.
1 01/08/2007
DPA 2233 Spermacentrum runderen - nationale of intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/08/2008.
1 01/08/2007
DPA 2225 Hygiëne van het slachten: microbiologische criteria (alle diersoorten).
Gearchiveerd op 15/12/2010.
1 01/08/2007
DPA 2221 Spermacentrum varkens- Nationale of intracommunautaire handel - Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 15/09/2008.
1 01/08/2007
PPV 2163 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Diabrotica.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
1 31/07/2007
PPV 2162 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Synchytrium.
Gearchiveerd op 03/06/2013.
1 31/07/2007
PPV 2157 Certificeringsorganisme ISPM-15.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
1 31/07/2007
PPV 2139 Laboratorium wetenschappelijk onderzoek.
Gearchiveerd op 03/02/2014.
1 31/07/2007
PPV 2136 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Monilinia.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
1 31/07/2007
PPV 2103 Fytosanitaire controle - Waardplanten Phytophthora ramorum - Primaire productie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
1 31/07/2007
PPV 2100 Fytosanitaire controle - Percelen waardplanten Erwinia - Primaire productie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
1 31/07/2007
PPV 2095 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw - Dryocosmus.
Gearchiveerd op 27/05/2008.
1 31/07/2007
PPV 2070 Fytosanitaire controle - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 01/07/2008.
1 31/07/2007
DPA 2377 Uitstallen van visserijproducten met het oog op de verkoop aan operatoren in de Visafslag: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
2 31/07/2007
DPA 2376 Hanteren van levende tweekleppige weekdieren door ontvangst, verwatering, wassen, reinigen, groottesortering en (onmiddellijke) verpakking in het Verzendingscentrum: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
2 31/07/2007
DPA 2375 Fabrieksvaartuig (enkel verwerking): meldingsplicht.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
2 31/07/2007
DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur.
Gearchiveerd op 02/08/2007.
2 31/07/2007
DPA 2216 Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding.
Gearchiveerd op 03/01/2013.
2 31/07/2007
DPA 2210 Broederijen Infrastructuur - inrichting - hygiëne.
Gearchiveerd op 02/07/2014.
1 31/07/2007
DPA 2177 Spermacentrum varkens- Nationale of intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 15/09/2008.
1 31/07/2007
DPA 2107 Spermaopslagcentrum (runderen) - Nationale en intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/08/2008.
2 31/07/2007
DPA 2099 Runderen - Identificatie en registratie.
Gearchiveerd op 04/11/2008.
1 31/07/2007
DPA 2026 Handel van runderen - Identificatie en registratie bij handelaar met huisvesting van runderen / Identificatie op de markten.
Gearchiveerd op 05/12/2011.
2 31/07/2007
PPV 2337 Meststoffen, meststoffen op basis van secundaire elementen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib - traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen).
Gearchiveerd op 11/07/2011.
2 27/07/2007
PPV 2325 Traceerbaarheid - Uitvoer - Primaire plantaardige producten.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 27/07/2007
PPV 2324 Autocontrole - Laboratoria WO.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 27/07/2007
PPV 2323 Traceerbaarheid Labo's WO.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
2 27/07/2007
PPV 2302 Traceerbaarheid - Toelevering landbouw - Bedrijven die NIET over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
4 27/07/2007
PPV 2280 Fytosanitaire controle - Opvolging percelen na besmetting met Clavibacter - Ralstonia.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 27/07/2007
PPV 2275 Fytosanitaire controle - Groothandel groenten - Pepinomazaïekvirus.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 27/07/2007
PPV 2266 Traceerbaarheid - Kleinhandel primaire producten niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 27/07/2007
PPV 2265 Traceerbaarheid - Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
4 27/07/2007
PPV 2264 Traceerbaarheid - Primaire productie niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
4 27/07/2007
PPV 2207 Fytosanitaire controle - Waardplanten Phytophthora ramorum - Toelevering aan de landbouw.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 27/07/2007
PPV 2195 Fytosanitaire controle - Handelsverkeer IN - Synchytrium.
Gearchiveerd op 14/06/2013.
2 27/07/2007
PPV 2186 Traceerbaarheid primaire productie niet bestemd voor consumptie - Bedrijven met een erkenning plantenpaspoorten.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
4 27/07/2007
PPV 2165 Fytosanitaire controle - Objecten Erwinia - Particulieren.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 27/07/2007
PPV 2030 Infrastructuur - Inrichting - Hygiëne - Primaire productie bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
4 27/07/2007
PPV 2023 Fytosanitaire controle - Primaire productie niet bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 01/07/2008.
3 27/07/2007
DPA 2371 Sorteren van consumptie-eieren: meldingsplicht.
Gearchiveerd op 02/02/2016.
2 27/07/2007
DPA 2361 Gezondheidskwalificatie pluimvee - Epidemiosurveillance.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 27/07/2007
DPA 2303 Handelsnormen eieren in de pakstations.
Gearchiveerd op 02/02/2010.
2 27/07/2007
DPA 2104 Eisen traceerbaarbaarheid en etikettering.
Gearchiveerd op ?.
2 27/07/2007
PPV 2355 Fytosanitaire controle - Dendranthema - Uitvoer Noorwegen.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 26/07/2007
PPV 2256 Traceerbaarheid - Groothandel primaire producten niet bestemd voor consumptie - Bedrijven die niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 26/07/2007
PPV 2245 Autocontrole - Garantie controle bananen invoer.
Gearchiveerd op 03/02/2015.
2 26/07/2007
PPV 2234 Traceerbaarheid - Groothandel - Primaire producten bestemd voor consumptie.
Gearchiveerd op 03/11/2014.
2 26/07/2007
PPV 2154 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Xanthomonas fragariae.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
2 26/07/2007
PPV 2152 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Verticillium.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 26/07/2007
PPV 2151 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Knolcyperus.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 26/07/2007
PPV 2148 Fytosanitaire controle - Primaire productie bestemd voor consumptie - Ceratitis.
Gearchiveerd op 03/03/2014.
2 26/07/2007
PPV 2067 Etikettering en handelsnormen aardappelen - Primaire productie.
Gearchiveerd op 01/01/2017.
2 26/07/2007
PPV 2046 Traceerbaarheid primaire producten bestemd voor de consumptie.
Gearchiveerd op 13/06/2008.
3 26/07/2007
PPV 2013 Kwaliteitscontrole groothandel groenten en fruit (incl. etikettering).
Gearchiveerd op 15/12/2010.
2 26/07/2007
DPA 2394 Spermecentrum schapen/geiten - intracommunautaire handel - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 01/03/2013.
1 26/07/2007
DPA 2393 Spermecentrum schapen/geiten - intracommunautaire handel - Infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 01/03/2013.
1 26/07/2007
DPA 2390 Viskwekerij - Sanitair toezicht.
Gearchiveerd op 15/12/2010.
1 26/07/2007
DPA 2385 Spermacentrum paardachtigen - intracommunautaire handel - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 09/06/2011.
2 26/07/2007
DPA 2360 Gezondheidskwalificatie pluimvee - Traceerbaarheid.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 26/07/2007
DPA 2359 Gezondheidskwalificatie pluimvee - Gezondheid dier.
Gearchiveerd op 02/04/2013.
2 26/07/2007
DPA 2339 Aankooptuberculinatie runderen op landbouwbedrijf.
Gearchiveerd op 15/03/2012.
2 26/07/2007
DPA 2306 Verscherpt toezicht op schapen- en geitenbedrijven waar OSE werd vastgesteld.
Gearchiveerd op 15/03/2012.
2 26/07/2007
DPA 2298 Varkens: Aujeszky-vaccinatie.
Gearchiveerd op 06/01/2009.
2 26/07/2007
DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen.
Gearchiveerd op 08/07/2008.
3 26/07/2007
DPA 2098 Bescherming en welzijn van kalveren in kalverhouderijen.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
3 26/07/2007
DPA 2236 Hygiëne op melkproductiededrijven.
Gearchiveerd op 02/05/2013.
2 25/07/2007
DPA 2185 Pluimvee bij het vervoer .
Gearchiveerd op 04/07/2008.
2 25/07/2007
DPA 2183 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer.
Gearchiveerd op 04/07/2008.
2 25/07/2007
DPA 2111 HACCP principes.
Gearchiveerd op 01/08/2013.
2 25/07/2007
DPA 2025 Hoevezuivelproducenten: infrastructuur, inrichting en hygiëne.
Gearchiveerd op 31/08/2009.
2 25/07/2007