Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van Delhaize

Preskop in sneden - 200g
Image
preskop

Delhaize vraagt haar klanten om onderstaand product niet te consumeren en terug te brengen naar een verkooppunt.

Delhaize heeft in overleg met het FAVV besloten om deze producten uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument wegens mogelijke aanwezigheid van Listeria monocytogenes.

Info producten:

Naam: Preskop in sneden (200g)

Merk: DELHAIZE

EAN-code: 5400112720134

Vervaldata: 21/03/2024, 25/03/2024, 28/03/2024, 02/04/2024

Periode van commercialisatie: van 02/03/2024 tot 14/03/2024

Delhaize voert dagelijks honderden interne kwaliteitscontroles uit om zo op elk moment de kwaliteit en voedselveiligheid van haar producten te garanderen.

Ondertussen heeft Delhaize elk betrokken product reeds uit de winkel verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd. Aan de klanten die dit product hebben gekocht, vraagt Delhaize om het niet te consumeren. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het winkelpunt waar het product werd gekocht. De terugbetaling van elk betrokken product is verzekerd.

Andere producten van hetzelfde assortiment zijn niet betrokken en kunnen zonder problemen geconsumeerd worden. Delhaize wenst zich te verontschuldigen voor dit ongemak.

Raadgevingen en informatie voor de consumenten:

Wat indien u het product reeds gekocht heeft?

Gelieve dit product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. De goederen worden terugbetaald.

Voor meer informatie kunnen de klanten contact opnemen met onze klantendienst via het gratis nummer 0800/95 713

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Preskop in sneden - 200g
Probleemstelling
Mogelijke aanwezigheid van Listeria monocytogenes