Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

gedroogd gierst “Dried Millet” van het merk Golden Lion
Image
gierst

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), is een te hoog gehalte aan aflatoxines aangetoond in gedroogd gierst “Dried Millet” van het merk Golden Lion.

Het FAVV vraagt om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

Beschrijving van het product

- Naam van het product: Dried millet (gedroogd gierst)
- Merk: Golden Lion
- Houdbaarheidsdatum (THT): 31/12/2026
- Lot: 231001
- Gewicht : 454g

 

Het product werd verdeeld via verschillende verkooppunten.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV: 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
gedroogd gierst “Dried Millet” van het merk Golden Lion
Probleemstelling
Te hoog gehalte aan aflatoxines