Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

Gemalen komijn “Kreuzkümmel” van het merk NIK
Image
komijn

Het FAVV haalt gemalen komijn “Kreuzkümmel” van het merk NIK uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens een te hoog gehalte aan pyrrolizidine-alkaloïden.

Het FAVV vraagt om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

Beschrijving van het product

- Naam van het product: Kreuzkümmel (gemalen komijn)
- Merk: NIK
- Lotnummer en
houdbaarheidsdatum (THT): 23 oktober 2025
- Gewicht : 50g

 

 

Het product werd verdeeld via A.A.R. PAMIR., Boulevard de la Sauvenière, 122 – 4000 Luik.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV: 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Gemalen komijn “Kreuzkümmel” van het merk NIK
Probleemstelling
Te hoog gehalte aan pyrrolizidine-alkaloïden