Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

Hot Chip Challenge van het merk #HotChipChallenge
Image
chips

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), haalt het FAVV het  product Hot Chip Challenge van het merk #HotChipChallenge terug van bij de consument want het product bevat een geconcentreerde dosis capsaïcinoïdes (peper).

Het advies van 17/01/2024 betreffende het veilig gebruik van de ‘Hot Chip’ in de ‘One Chip Challenge’, van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen (het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, voor de veiligheidsbeoordeling van planten en plantenbereidingen) stelt dat een product met een geconcentreerde dosis capsaïcinoïdes, bedoeld voor geïsoleerd gebruik, niet thuishoort op de levensmiddelenmarkt. De Commissie is van oordeel dat de consumptie van dit product een risico inhoudt voor de consument aangezien ademhalings-, huid- en oogproblemen niet kunnen worden uitgesloten.

Het FAVV vraagt de consument om deze producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt.

Beschrijving van de producten:

Naam :
Hot Chip Challenge

Merk : #HotChipChallenge

Alle houdbaarheidsdata (THT) betrokken

Alle lotnummers betrokken

Gewichten : verpakkingen van 2,8 g en 3g

Het product werd verdeeld door verschillende verkooppunten in België en wordt ook online verkocht.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV (0800/13.550, meldpunt@favv.be).

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Hot Chip Challenge van het merk #HotChipChallenge
Probleemstelling
product met een geconcentreerde dosis capsaïcinoïdes - peper