Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

dried Sichuan pepper van het merk Golden Lion
  • Image
    gedroogde peper
  • Image
    gedroogde peper

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), haalt het FAVV dried Sichuan pepper van het merk Golden Lion uit de handel en roept het terug bij de consumenten wegens de aanwezigheid van minerale oliën (MOSH & MOAH) en een te hoog gehalte aan residuen van een gewasbeschermingsmiddel.

Het FAVV vraagt om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt waar het gekocht werden.

Beschrijving van het product:

Naam van het product : dried Sichuan pepper

Merk : Golden Lion

Houdbaarheidsdatum (THT) : 31/12/2026

Lotnummer :  230702

Het product werd verdeeld via verschillende verkooppunten.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV : 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
dried Sichuan pepper van het merk Golden Lion
Probleemstelling
Aanwezigheid van minerale oliën (MOSH & MOAH) en te hoog gehalte aan residuen van een gewasbeschermingsmiddel

Vond u deze informatie nuttig?

Answer