Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

Nylon pollepel van het merk “WOOOW!”
  • Image
    pollepel
  • Image
    pollepel

Het FAVV haalt een nylon pollepel van het merk “WOOOW” uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens de migratie van primaire aromatische amines.

Het FAVV vraagt om dit product niet te gebruiken en het terug te brengen naar het verkooppunt.


Beschrijving van het product:

-    Naam van het product: Nylon pollepel
-    Merk: WOOOW!
-    Lotnummer : VS1551
-    Aard van de verpakking: verpakt met een kartonnen etiket


Het product werd verdeeld door verschillende verkooppunten.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV : meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Nylon pollepel van het merk “WOOOW!”
Probleemstelling
Mogelijke migratie van primaire aromatische amines (PAA) naar de voeding