Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

“Ghee” van het merk Arma
Update
Image
Ghee

(Update van de recall van 07/12/2023)

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), is een overschrijding van de norm voor 3-MCPD (3-monochloorpropaandiol) en glycidyl esters aangetoond in “ghee” van het merk Arma.

Het FAVV vraagt om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.


Beschrijving van het product

- Naam van het product: ghee
- Merk: Arma
- Houdbaarheidsdatum (THT): 23/12/2024
- Gewicht : 700 g & 1500g


Het product werd verdeeld via verschillende verkooppunten.


Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV: 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
“Ghee” van het merk Arma
Probleemstelling
Te hoog gehalte aan 3-MCPD en glycidyl esters