Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van Jean Gotta

Chipolata romarin van het merk Jean Gotta
Image
Chipolatta Jean Gotta

In overleg met FAVV, haalt de firma Jean Gotta het product “Chipolata romarin” van het merk JEAN GOTTA met lotnummer 8441140 en houdbaarheidsdatum (TGT): 21/03/2024 uit de verkoop.

Deze productterugroeping heeft alleen betrekking op het bovengenoemde product in zeer beperkte hoeveelheid met lotnummer 8441140.
Geen enkel ander product in het Jean Gotta -assortiment is betrokken.

We vragen u om het product terug naar de winkel te brengen, waar het zal worden vergoed.

Het product werd verkocht via de volgende verkooppunten:
Match Burdinne, Chaussée de Namur 3C - 4210 Burdinne

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ons via 087/680210 of met de kwaliteitsafdeling van Jean Gotta via service.qualite@jeangotta.be

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Chipolata romarin van het merk Jean Gotta
Probleemstelling
Mogelijke aanwezigheid van Salmonella