Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw jaar, nieuwe (visuele) identiteit!

In het Businessplan 2021-2024 van het FAVV staat beschreven dat het Agentschap ter gelegenheid van zijn 25-jarg bestaan zijn digitale identiteit vernieuwt. Dit mooi en veelomvattend project, dat kadert in de visie “de consument centraal stellen” is nu zo goed als afgerond, met als eerste belangrijke mijlpaal: een nieuw logo en huisstijl voor het FAVV.

We hebben de voorbije maanden op heel wat vlakken gewerkt aan onze nieuwe visuele identiteit. Zo werd ons logo gemoderniseerd en is er ook een nieuw grafisch charter aan gekoppeld. Alle communicatiekanalen, brieven, newsletters, affiches, berichten op sociale media, … van het FAVV krijgen een nieuwe look. Een nieuwe wind, maar de kernboodschap blijft dezelfde: we waken erover dat alle actoren in de voedselketen de consument – en elkaar - veilig voedsel aanbieden.

Als je het logo aandachtig bekijkt zie je dat het bestaat uit twee belangrijke elementen; een versmelting van een vork en een riek in de witte uitsnijding. Dit verwijst duidelijk naar voeding en door de dubbele notie (riek én vork) vertellen we het verhaal van de landbouwer tot bij de consument. Om de volledige voedselketen en de circulariteit hiervan te symboliseren bevat het logo ook twee symbolische borden, de cirkels.

Image
FAVV Logo


Ook de kleuren van het nieuwe logo, dat verschillende tinten blauw bevat werden niet lukraak gekozen. Kleuren hebben namelijk een betekenis, elke kleur roept een specifieke set van gevoelens en impressies op. Blauw wordt gezien als de kleur van vertrouwen, duidelijke communicatie en betrouwbaarheid.

Naast de nieuwe visuele uitstraling werd het ook hoog tijd om onze website te moderniseren en professionaliseren. De nieuwe website is nog in volle ontwikkeling en zal binnen enkele weken gelanceerd worden.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
16 Feb 2024

Document type
Persbericht
Themes
Voeding