Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

12 mei 2023 – Internationale dag van de plantengezondheid

Net als elke dag waakt het FAVV ook vandaag over de gezondheid van onze planten!

Misschien werd jouw buxus ook al eens geteisterd door rupsen van de niet meer weg te denken buxusmot, of heb je al gehoord van de Suzuki’s fruitvlieg die onze kersen en frambozen opeet nog voor we er zelf van kunnen genieten. Om onze planten zoveel mogelijk te beschermen tegen ziekten en plagen, stelt het FAVV alles in het werk om ervoor te zorgen dat schadelijke organismen niet op ons grondgebied terechtkomen.


Zo controleert het FAVV jaarlijks meer dan 90.000 zendingen van planten en plantaardige producten afkomstig uit landen buiten de Europese Unie en voert het Agentschap bijna 3.000 controles uit op Belgisch grondgebied. Vandaag is de perfecte gelegenheid om iedereen eraan te herinneren dat niet alleen de gezondheid van onze planten zelf van cruciaal belang is, maar dat dit ook kadert een bredere aanpak die we "One Health" noemen. De gezondheid van zowel mens, dier als ons ecosysteem is namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Plantengezondheid, een belangrijke missie voor het FAVV…


Iedereen weet intussen dat het FAVV waakt over de veiligheid van ons voedsel, maar ook de gezondheid van dieren en onze planten is één van de belangrijkste taken van het Agentschap. Bedreigingen voor de plantengezondheid zijn vaak niet zichtbaar. Maar een plant, bloem of zaad uit een ver land kan wel schadelijke organismen meedragen zoals exotische virussen, bacteriën, schimmels, insecten,… Door de klimaatveranderingen kunnen hoe langer hoe meer van deze organismen overleven in onze streken. Dit betekent ook dat ze hier veel schade kunnen veroorzaken aan ons milieu (landbouw, bosbouw,…) en dus ook aan onze voedselvoorziening, economie en zelfs levenskwaliteit. Zoals altijd is het beter – én goedkoper – om plagen te voorkomen dan om fytosanitaire noodsituaties te beheersen. Een buxusmot brengt ongetwijfeld schade aan jouw planten, maar veroorzaakt verder geen grote rampen. Maar stel je eens voor dat er een of andere schimmel onze graanvoorraad aantast…


… dat er alles aan doet om onze planten te beschermen tegen ziekten en plagen

Binnen de Europese Unie geldt een geharmoniseerde fytosanitaire wetgeving, de Plant Health Law. Op basis van deze wetgeving voeren België en de andere EU-lidstaten hun controles uit.

Elk jaar controleert het FAVV meer dan 90.000 zendingen planten en plantaardige producten afkomstig uit landen buiten de EU. Het doel van deze controles is om de insleep van nieuwe plagen te voorkomen. Daarnaast voeren we zo’n 3.000 controles uit op Belgisch grondgebied: bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen. Met deze controles sporen we gereglementeerde plagen op. Wanneer we deze plagen vaststellen zullen we noodmaatregelen opleggen, om ze uit te roeien. Als uitroeiing niet meer mogelijk is, zal het FAVV de nodige maatregelen nemen om de verspreiding van de organismen te voorkomen.

Het FAVV waarschuwt regelmatig voor potentiële plantengevaren, zoals de plantenbacterie Xylella fastidiosa, Meloidogyne enterolobii - een nematode (worm) - of het tomaten bruinrot virus (ToBRFV). België beschikt over een adequaat bestrijdingssysteem om de verspreiding ervan doeltreffend te bestrijden.

Voor meer informatie over de gezondheid van planten en plantaardige productie, klik hier.  

 
  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht