Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aangekondigde controle-actie Gent : Resultaten

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controle-actie te Gent. Van maandag 27 januari tot en met zondag 2 februari werd in Gent een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden.

21 controleurs van de Provinciale controle-eenheid (PCE) Oost-Vlaanderen hebben 376 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd.

De samenwerking met de stad Gent verliep uitstekend!

Er werden 284 horecabedrijven en 85 detailhandels gecontroleerd.
65 % van de geïnspecteerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat. Er werden 92 waarschuwingen en 38 processen-verbaal opgesteld
De maatregelen waren hoofdzakelijk te wijten aan inbreuken met betrekking tot hygiëne en temperatuursbeleid, het ontbreken van het autocontrolesysteem en het niet respecteren van het rookverbod.
Van één café dat ook snakcs bereidde werd de toelating voor het bereiden direct ingetrokken wegens een dreigend gevaar voor de Volksgezondheid, het cafégedeelte bleef open.

Er moest geen enkel bedrijf gesloten worden omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Bijkomende informatie

Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht