Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bijna 6 op 10 consumentenklachten leiden tot maatregelen op het terrein

Het FAVV bedankt consumenten voor hun rol in het waarborgen van de voedselveiligheid

Op de Internationale Consumentendag benadrukt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de toegevoegde waarde van de consument bij het waarborgen van voedselveiligheid. In 2023 ontving het Meldpunt voor de Consument van het FAVV 4865 klachten. Een cijfer dat stabiel blijft tegenover het jaar 2022 (4998). Bijna 6 op 10 klachten resulteren zelfs in concrete maatregelen. Hiermee toont het Agentschap aan hoe cruciaal de betrokkenheid van consumenten is bij het handhaven van de veiligheid van ons voedsel.

19 klachten per dag: hygiëne en mogelijke voedselvergiftiging blijken topredenen

Elke werkdag dienen consumenten gemiddeld 19 klachten in bij het FAVV, wat getuigt van een groeiend bewustzijn onder de consumenten omtrent voedselveiligheid. Het Agentschap beschouwt deze klachten als belangrijke signalen over mogelijke voedselveiligheidsproblemen op het terrein.

Ongeveer één derde (30%) van het aantal klachten die het FAVV in 2023 ontving, valt binnen de categorie hygiëne. Het gaat dan om consumenten die twijfels hebben over de algemene netheid van een etablissement, hygiëne van het personeel, sporen van ongedierte,… De tweede grote groep aan klachten (28%) zijn afkomstig van mensen die ziek werden en daarbij vermoeden dat dit komt door het eten van een bepaald levensmiddel. Dit type klacht kent een kleine piek in augustus 2023, vermoedelijk door warme buitentemperaturen die vaak aan de bron liggen van voedselintoxicaties. Klachten over bewaarmethode zoals temperaturen, houdbaarheidsdata,… (17%) vervolledigen de top drie.

De consumentenklacht als aanleiding voor een onderzoek op het terrein

De klachten die het Meldpunt voor de consument ontvangt, worden met prioriteit behandeld door de FAVV-controleurs die ter plaatse gaan om de nodige vaststellingen te doen. In 2023 werd bijna elke klacht (93%) door het FAVV afgehandeld binnen de 30 dagen. Opvallend is dat in 52% van de controles die naar aanleiding van een consumentenklacht werden uitgevoerd, de aangehaalde problemen daadwerkelijk gegrond bleken. Daarnaast werden bij 5% van deze controles, andere overtredingen vastgesteld dan degene die in de klacht werden vermeld. Dit betekent dat maar liefst 5,7 op 10 klachten leiden tot maatregelen op het terrein. Elke klacht draagt dus bij tot een continue bescherming van de consument.

WIST JE DAT…?

  • … hoewel we soms gegevens van de consument vragen (bijvoorbeeld om details van de klacht te verduidelijken, restjes op te halen, enzovoort), de klachten anoniem worden behandeld en de anonimiteit dus altijd gerespecteerd wordt door onze controleurs op het terrein.
  • …de klachten die het FAVV ontvangt, het vaakst gaan over de B2C-sector. Dit betekent echter niet dat deze sector slechter scoort op vlak van voedselveiligheid! Dit komt omdat consumenten nu eenmaal vaker rechtstreeks met dit type voedingsbedrijven in aanraking komen.
  • … het FAVV niet enkel klachten ontvangt van Belgische consumenten, maar bijvoorbeeld ook van toeristen, wat aantoont dat het FAVV-meldpunt toegankelijk is voor iedereen!

Bijna 4000 vragen bereiken het FAVV in 2023

Naast klachten behandelt het meldpunt van het FAVV ook vragen van consumenten. In 2023 werden 3922 vragen gesteld aan het FAVV, variërend van vragen over de informatie op etiketten tot vragen over gezondheidsrisico’s bij de consumptie van teruggeroepen producten. Dit is een aanzienlijke daling tegenover het jaar 2022, maar blijft nog steeds een gemiddelde van 15 vragen per werkdag. Deze daling kan worden toegeschreven aan de overvloed aan vragen die het jaar ervoor werden ontvangen, met name gerelateerd aan de terugroeping van een aantal chocoladeproducten.

De consumentenvragen stellen het FAVV in staat om te begrijpen wat er leeft onder consumenten en hierop in te spelen met sensibiliseringscampagnes.

Over het hele jaar 2023 genomen werd 99% consumentenvragen beantwoord binnen de 4 werkdagen.

“De meerwaarde van het FAVV voor de consument blijkt niet alleen uit het aantal klachten, maar zeker ook uit de duizenden vragen die ons bereikten, zelfs in een jaar zonder voedselincidenten op grote schaal. Dit toont aan dat voedselveiligheid leeft onder consumenten. Op deze Internationale Consumentendag willen we hen bedanken voor hun bijdrage aan een veilige voedselketen.” Hélène Bonte, woordvoerder FAVV

Een vraag? Een klacht over voedselveiligheid? Aarzel niet om contact op te nemen met het FAVV via het Meldpunt voor de consument!

De consument kan contact opnemen met het FAVV op verschillende manieren: 

  • De meest efficiënte manier om een snel en volledig antwoord te krijgen is het invullen van een eenvoudig online formulierJe hebt tevens de mogelijkheid om een foto bij te voegen.
  • Daarnaast is het Meldpunt ook te bereiken via een mailadres: meldpunt@favv.be.
  • Voor wie geen fan is van digitaal contact, bestaat een gratis telefoonnummer (0800/ 13 550), dat te bereiken is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.
  • Tenslotte kan je ook steeds vragen stellen via onze sociale media kanalen van het FAVV: Facebook en X.

Contactpersoon voor de pers

Hélène BONTE

Tel: +32 2 211 82 17

GSM: +32 478 50 59 31

E-mail: helene.bonte@favv.be

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
15 Mar 2024

Type document
Persbericht
Thema's
Controles door het FAVV en interne controles door bedrijven