Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Blauwtong: Besmetting met blauwtong serotype 3 bevestigd bij een schapenhouder in Merksplas

Er is blauwtong serotype 3 vastgesteld op een klein schapenbedrijf in Merksplas (provincie Antwerpen). Eén dier vertoonde klinische tekenen van de ziekte (koorts, longproblemen, stijfheid en neusvloei), maar is intussen aan de betere hand. De andere dieren vertonen op dit moment geen enkel symptoom.

 

Het FAVV roept op tot waakzaamheid: houders worden gevraagd om bij een vermoeden van besmetting met het blauwtongvirus onmiddellijk hun dierenarts te contacteren en de Lokale Controle Eenheid van het FAVV te verwittigen. Mogelijke symptomen van deze ziekte zijn: koorts, manken, gebrek aan eetlust, speekselen, uitpuilen en blauw worden van de tong,… Bij schapen kan de ziekte in 10 tot 30% van de gevallen leiden tot sterfte. Bij verdenking zal de dierenarts stalen nemen die worden geanalyseerd door het nationaal referentielaboratorium Sciensano. De analysekosten worden betaald door het FAVV.

 

Blauwtongvirus wordt overgedragen via knijten (Culicoides, kriebelmuggen). Gezien de snelle en oncontroleerbare verspreiding van deze insecten, is het weinig effectief om extra maatregelen – naast de altijd geldende bioveiligheidsmaatregelen – op te leggen. Voor het serotype 3 is bovendien op dit moment geen Europees goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het FAVV voorziet wel – zoals elk jaar – een uitgebreide winterscreening bij honderden veehouderijen in dit land.

 

De ziekte is niet besmettelijk en vormt geen enkel gevaar voor de mens, niet door het consumeren van vlees en melk, noch door insecten die drager zijn van de ziekte.

 

Door deze besmetting verliest België zijn recent verkregen vrije status voor Blauwtong. Herkauwers kunnen nog steeds zonder specifieke voorwaarden binnen heel België verplaatst worden. Zo is er dus geen hinder voor de nationale handel. Voor de verplaatsing naar andere EU-lidstaten zijn de voorwaarden per lidstaat terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

 

Blauwtong, over de ziekte

 

Blauwtong is een virusziekte van herkauwers (rundvee, schapen, geiten, kameelachtigen, wilde herkauwers). Deze virale ziekte, die wordt overgedragen door knijten, treft vooral schapen en runderen. De ziekte is niet overdraagbaar door contact tussen dieren, wel via sperma en bloedbesmetting.

Op onze website staat een fiche met de meest belangrijke informatie (klinische symptomen,..) over het blauwtong virus.

Andere informatie en details over de ziekte, maatregelen, handel en vaccinatie van dieren zijn beschikbaar op de website van het FAVV: https://favv-afsca.be/nl/blauwtong-wat-blauwtong

 

Het FAVV en dierengezondheid

 

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
14 Mar 2024

Document type
Persbericht
Themes
Dieren