Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EU-voorzitterschap 24 : Ministeriële conferentie van vice-eersteminister en minister van Landbouw Clarinval over bioveiligheid en vaccinatie

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseren vice-eersteminister en federaal minister van Landbouw David Clarinval en Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides op woensdag 24 januari een ministeriële conferentie met als thema “Biosecurity and vaccination: Essential tools in prevention, control and eradication of animal diseases”. Het thema maakt deel uit van de prioriteiten van minister Clarinval tijdens dit Belgische voorzitterschap.

De conferentie vindt plaats in Brussel en brengt vertegenwoordigers samen van overheden, instituten en stakeholders. De voornaamste doelstelling van de conferentie bestaat erin het belang te benadrukken van een preventieve aanpak waarin bioveiligheid en vaccinatie doorslaggevende instrumenten zijn in de strijd tegen de verspreiding van dierziekten.

Het gaat om een bijzonder belangrijke thematiek in Europa. De pluimveesector wordt immers al meerdere jaren wereldwijd bedreigd door de circulatie van het hoogpathogene vogelgriepvirus, dat aan de oorsprong ligt van een groot aantal haarden binnen de Europese Unie in landen zoals Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk.

België ontsnapte ook niet aan uitbraken veroorzaakt door dit virus. Tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2023 werden 32 haarden bevestigd in professionele houderijen en 24 haarden bij particulieren. Aan het einde van 2023 kwamen er nog vier nieuwe haarden bij.

Momenteel is de voornaamste maatregel om het virus te bestrijden het ruimen van het besmette pluimvee, zo kande verspreiding van het virus naar andere bedrijven worden vermeden. Deze praktijk kost handenvol geld, betekent een grote voedselverspilling en heeft een significante impact op economisch vlak, gelet op de belemmeringen die dit veroorzaakt in de handel met derde landen. Daarbij komen nog de psychosociale gevolgen voor de houders, die geconfronteerd worden met de maatschappelijke afkeuring van massale ruimingen.

Tijdens de gesprekken zal bijzondere aandacht besteed worden aan twee ziekten: de Afrikaanse varkenspest en de hoogpathogene vogelgriep, twee zeer belangrijke ziekten voor onze houders, met bovendien – voor de hoogpathogene vogelgriep in het bijzonder - een aanzienlijk potentieel voor overdracht op de mens en andere diersoorten.

Dit evenement zal de aandacht vestigen op de vooruitgang en de perspectieven inzake vaccinatie tegen hoogpathogene vogelgriep en de Afrikaanse varkenspest, en herinneren aan het belang van de naleving van bioveiligheidsmaatregelen.

Ik wou van diergezondheid een van de prioriteiten maken van het Belgische voorzitterschap inzake landbouw. We moeten werk maken van het bevorderen van preventieve maatregelen, zoals bioveiligheid en vaccinatie in de dierlijke productie. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee extra instrumenten de pijlers moeten worden van de preventieve strategieën om de insleep van besmettelijke ziekten in de bedrijven, de verspreiding van infectieuze agens en de massale ruiming van dieren, die economische en sociale drama’s veroorzaken, te vermijden.” - David Clarinval

Dr Chantal Rettigner, FAVV – CVO (Chief Veterinary Officer) van België: “Het FAVV staat, als verantwoordelijke voor de implementatie van de controlemaatregelen en de maatregelen ter bestrijding van ziekten, op de 1ste lijn op het terrein om vast te stellen dat preventie, op basis van de toepassing van strikte bioveiligheidsmaatregelen, en vaccinatie, uitgelezen instrumenten zijn in de strijd tegen dierziekten, in het bijzonder in het licht van het toegenomen risico veroorzaakt door de klimaatverandering. België heeft een jaarlijkse evaluatie ingevoerd van het bioveiligheidsniveau in de varkens- en pluimveebedrijven via een informatica-applicatie. Het belang van vaccinatie en de nood aan efficiënte, veilige en toegelaten vaccins is ook bijzonder actueel voor verschillende epizoötische ziekten, zoals vogelgriep, Afrikaanse varkenspest, blauwtong serotype 3 of nog de epizoötische hemorragische ziekte, waar veel landen geconfronteerd mee worden en om het risico daarop en de gevolgen te verminderen.

 

Mensen die het woord zullen nemen : David Clarinval (Belgisch federaal minister van Landbouw), Claire Bury (Deputy director general), Monique Eloit (DG WOAH), Bernard Van Goethem (Europese Commissie - DG Gezondheid, Directeur Crisis Preparedness in Food, Animals and Plants), Dr. Mary Jane Ireland (Chief Veterinary Officer, Canada), Pr. Jeroen Dewulf (Professor in de veterinaire epidemiologie aan de Universiteit van Gent), Dr. Chantal Rettigner (FAVV, CVO (Chief Veterinary Officer) van België), Dr. Della Marta (CVO (Chief Veterinary Officer) van Italië), Dr Emmanuelle Soubeyran (CVO (Chief Veterinary Officer) van Frankrijk), Pr. Ian H. Brown OBE (Wetenschappelijk Directeur bij het APHA (Animal and Plant Health Agency), Barbara Logar (Europese Commissie – DG Gezondheid), Ir. Herman Diricks (Gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), Dr. Thiry Etienne (viroloog en professor emeritus aan de Universiteit van Luik), Pr. Frank Verdonck (directeur van de eenheid Biologische gevaren en diergezondheid en dierenwelzijn van de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid), Jean-Michel Schaeffer (voorzitter van de werkgroep “pluimvee” van COPA COGECA).

 

Meer info?

Delara POUYA, Franstalig woordvoerster

delara.pouya@clarinval.belgium.be

0474/056.360

Audrey HENRY, Directrice Communicatie

audrey.henry@clarinval.belgium.be

0471/21.93.82

 

Koen PEUMANS, Nederlandstalig woordvoerder

Koen.peumans@clarinval.belgium.be

0473/81.11.06

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
24 Jan 2024

Document type
Persbericht
Themes
Dieren