Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

#EUChooseSafeFood is terug met nog meer deelnemende landen

Na het succes van de afgelopen twee jaar lanceren de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en haar partners in de EU-lidstaten vandaag de derde editie van de campagne #EUChooseSafeFood. #EUChooseSafeFood heeft tot doel Europese burgers te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun voedselkeuzes. In 2023 zal de campagne groter zijn dan ooit en worden uitgebreid naar 16 landen.

De campagne #EUChooseSafeFood is bedoeld om burgers te ondersteunen bij het kritisch nadenken over de dagelijkse keuzes die ze maken over voedsel. De campagne biedt consumenten praktische en gemakkelijk toegankelijke informatie, van hulp bij het lezen van voedseletiketten en het begrijpen van additieven tot advies over voedselbereiding en -bewaring. De campagne behandelt veel voedselgerelateerde onderwerpen en zal zich dit jaar richten op tips die consumenten kunnen volgen om te zorgen voor een goede voedselhygiëne thuis, hoe voedselverspilling kan worden verminderd en wat er in de hele EU wordt gedaan om door voedsel overgedragen ziekten aan te pakken.

"Wij werken samen met EFSA en de andere nationale voedselveiligheidsautoriteiten en wetenschappers uit heel Europa om ervoor te zorgen dat voedsel veilig, gezond en duurzaam is. De campagne #EUChooseSafeFood legt de link tussen de wetenschap van voedselveiligheid en het voedsel dat op ons bord belandt. Deze samenwerking is essentieel om de Europese burger te informeren en te beschermen en ik hoop dat dit bijdraagt aan een volledig geïntegreerde aanpak in Europa. We moeten EFSA dankbaar zijn voor het vele werk dat zij de voorbije jaren geleverd hebbe”, verklaarde Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

De campagne richt zich voornamelijk op Europese burgers tussen 25 en 45 jaar met een focus op jonge ouders en mensen met interesse in voedselveiligheid en wetenschap. De campagne benadrukt de rol van Europese wetenschappers die samenwerken om consumenten te beschermen tegen risico's in verband met voedsel.


Zorgen voor impact

In de eerste twee jaar van de campagne heeft #EUChooseSafeFood een positieve impact gehad op het bewustzijn en de kennis van de consument over voedselveiligheid in de EU. Het aantal consumenten dat bereikt werd door de berichten van de campagne die vertelden dat voedselveiligheidsbeslissingen gebaseerd zijn op wetenschap, groeide van 2 op de 10 in 2021 tot 4 op de 10 in 2022. Degenen die door de campagne bereikt werden, kregen ook meer vertrouwen in het voedselveiligheidssysteem van de EU: in 2022 gaf 70% van de burgers aan vertrouwen te hebben in de EU en de nationale overheden als het gaat om voedselveiligheid, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2021.


Hoe kunt u meedoen?

De lancering vandaag van de campagne #EUChooseSafeFood is het startpunt voor initiatieven die in de EU en nationaal in 16 landen in heel Europa zullen worden uitgerold. In de komende weken en maanden zullen overheden en voedselveiligheidsautoriteiten in de hele EU gerichte activiteiten en evenementen voor hun eigen burgers lanceren onder de noemer van #EUChooseSafeFood.

Degenen die de campagne willen steunen, worden aangemoedigd om de #EUChooseSafeFood-website https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-beNL te bezoeken, die een schat aan informatie bevat, vertaald in alle officiële EU-talen, over verschillende voedselveiligheidsonderwerpen. Op de website kunt u ook de campagnetoolkit downloaden met visuals, korte films en socialemediaberichten in verschillende talen om te delen op uw eigen kanalen.


Over de campagne

De 16 landen die deelnemen aan de campagne #EUChooseSafeFood van 2023 zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Noord-Macedonië.

Ga voor meer informatie naar: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood


Over de EFSA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is een agentschap van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om te dienen als een onpartijdige bron van wetenschappelijk advies aan risicomanagers en om te berichten over risico's in verband met de voedselketen. De autoriteit werkt samen met belanghebbende partijen om de samenhang van het wetenschappelijke advies van de EU te bevorderen en biedt een wetenschappelijke basis voor wet- en regelgeving om Europese consumenten te beschermen tegen voedselgerelateerde risico's – van boer tot bord.



Perscontact l’EFSA
Tel.: +39 0521 036 149
E-mailadres: press@efsa.europa.eu

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht