Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Export van Belgisch varkensvlees naar China opgestart

Image
china

Vandaag vertrekt een container met Belgisch varkensvlees naar China. De gezamenlijke inspanningen van de minister van Landbouw, David Clarinval, het FAVV en de sectororganisaties hebben hun vruchten afgeworpen! 

Deze ochtend is een container met Belgisch varkensvlees vertrokken naar China. Dit is een van de eerste containers met Belgisch varkensvlees die naar China vertrekt sinds de recente opheffing van het Chinese embargo. Een belangrijke stap in het proces om onze landbouw open te stellen voor China. 

Embargo op Belgisch varkensvlees na 6 jaar opgeheven 

In september 2018 dook de Afrikaanse Varkenspest (AVP) op in België, in de provincie Luxemburg. Dankzij het doeltreffend werk van het FAVV samen met de Waalse regio en de Belgische varkensbedrijven konden we voorkomen dat het virus de houderijen besmette, maar de besmetting bij wilde zwijnen had wel een impact op de export.  
Maar liefst 29 landen, waaronder China, stelden beperkingen in op de import van Belgisch varkensvlees naar hun grondgebied. 

België is er als een van de weinigen in geslaagd om de ziekte uit te roeien op zijn grondgebied, en dit al na één jaar en dankzij de uitstekende samenwerking tussen het FAVV en de regionale autoriteiten. Eind 2020 verkregen we zo opnieuw de ziektevrije status van de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE). Dit betekende dat de onderhandelingen met derde landen over de export van onze producten en de embargo’s konden worden opgeheven. 

In 2020 werd ook een medewerker van het FAVV aangesteld om als permanente vertegenwoordiger de Belgische ambassade in Beijing te vervoegen als gezondheidsattaché. Dit om de samenwerking met de autoriteiten ter plaatse te bevorderen en de onderhandelingen met China over de opening van nieuwe markten en de invoer van land- en tuinbouwproducten, in China te vergemakkelijken. 

Na 4 jaar intensief samenwerken met de Chinese autoriteiten, nl. transparante gesprekken voeren over de ontwikkeling van de situatie en de genomen maatregelen, deel te nemen aan internationale studiebijeenkomsten over Afrikaanse varkenspest, het voeren van intensieve onderhandelingen en zelfs succesvolle bedrijfsinspecties in de Belgische varkenssector, heeft het FAVV dit succes behaald 

Image
china


David Clarinval, Federaal minister van Landbouw : “Dit is een belangrijke dag voor de Belgische varkensindustrie! Vanochtend zijn de eerste containers met Belgisch varkensvlees vertrokken naar China. Een primeur sinds de recente opheffing van het Chinese embargo. Dit is een grote overwinning voor onze boeren. De containers die vandaag vertrekken zijn het resultaat van een zeer goede samenwerking tussen de boeren, het FAVV en het politieke niveau. De afgelopen drie jaar heb ik dit dossier als een prioriteit behandeld. In de moeilijke tijden die onze boeren vandaag doormaken, is deze hervatting van de export een echte verademing voor de hele varkensindustrie.”

Herman Diricks - CEO van het FAVV: "Het Agentschap besteedt bijzondere aandacht aan zowel het behoud van de Belgische exportmarkten als aan het aanboren van nieuwe markten. In 2023 heeft het FAVV 26 nieuwe exportmogelijkheden gerealiseerd.  .
Het intensieve werk van het FAVV maakt het dus mogelijk om het imago van Belgische producten te promoten en hun export te vergemakkelijken.

Ik ben trots te kunnen zeggen dat het FAVV op die manier zijn missie om Belgische bedrijven te ondersteunen volledig vervult en er tegelijk - met als constante doelstelling de bescherming van de volksgezondheid - voor zorgt dat deze producten aan alle gezondheidsgaranties voldoen."   

Jos Claeys - CEO van Westvlees :  “Lokaal gekweekt, streng gecontroleerd en met garantie dat niets van het varken verloren gaat. Dát is duurzaam produceren.” 

Image
china

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
06 Feb 2024

Type document
Persbericht
Thema's
  • Dieren
  • Voeding