Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FAVV controleert Vismijn Oostende: bij 1 op 10 controles worden ernstige inbreuken vastgesteld

Op vrijdag 28 april voerde het FAVV inspecties uit in en rond de Vismijn van Oostende. In totaal werden 17 bedrijven gecontroleerd en werden 8 controles uitgevoerd op voertuigen. Bij 3 controles werden ernstige inbreuken vastgesteld, 6 operatoren kregen na de controle een waarschuwing.


De speciale actie had tot doel om de hele keten – van de vissersboten tot de viswinkels en marktkramers – op hetzelfde moment onder de loep te nemen.

11 controleurs van het FAVV controleerden naast de vismijn zelf, ook 2 vissersboten en hun pakhuizen, 5 transformatiebedrijven (waar vis wordt verwerkt of bereid), 5 marktkramers en 4 viswinkels. Ook werden 8 transportvoertuigen langs de weg tegengehouden en gecontroleerd.

Het FAVV controleerde de voornaamste punten die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid. Zo werd toegezien of de temperatuurvoorschriften werden nageleefd, de algemene infrastructuur van de bedrijven in orde was en of hygiëne werd gerespecteerd.

In totaal werden 3 PV’s opgesteld en 6 waarschuwingen uitgeschreven. De voornaamste niet-conformiteiten die werden vastgesteld hadden betrekking op de infrastructuur en hygiëne (bv. werkmateriaal dat niet voldoende proper bleek, roestvorming, handenwasbakken die niet werkten,…). Daarnaast werden ook 2 opmerkingen gegeven voor de temperatuur van levensmiddelen of beschikten operatoren niet over de correcte registratie bij het FAVV.

De controleurs van het FAVV voeren jaarlijks inspecties en monsternames uit op verschillende visafslagen in België (Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge). Het FAVV voert ook steekproefsgewijs controles uit op zo’n 13.000 ton aan visserijproducten in de vismijnen (cijfers 2021). De voorbije jaren werden de gecontroleerde producten steeds geschikt verklaard voor menselijke consumptie. In 2021 haalden 98.2% van de inspecties in de visserij een gunstig resultaat.


 

 

 


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht