Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarlijks debat van het FAVV met het Raadgevend en Wetenschappelijk comité. Thema van dit jaar “Food Safety Culture”  

Het FAVV organiseerde op vrijdag 23 februari zijn jaarlijkse bijeenkomst met zijn Wetenschappelijk Comité en Raadgevend Comité. Op die manier worden de verschillende actoren uit de voedselketen betrokken in één open debat waar wetenschap het woord voert. Zo wordt synergie en onderling begrip gestimuleerd tussen het FAVV, de wetenschappelijke wereld en de vertegenwoordigers van de belangrijkste beroepssectoren, consumentenorganisaties en betrokken overheden. De verschillende belangen, actuele trends en uitdagingen van morgen komen aan bod, en dit alles met het doel om de consument te blijven beschermen.

Het thema van de bijeenkomst van dit jaar was een gezamenlijke reflectie over het concept van Food Safety Culture, in de context van het EU-voorzitterschap van 2024. Dit thema zal ook aan bod komen tijdens verschillende evenementen in het kader van het Belgische voorzitterschap[1].

Het principe van Food Safety Culture, werd in september 2020 geïntroduceerd in de herziene versie van de Europese Codex Alimentarius. Het wordt gedefinieerd als het geheel van gedeelde waarden, overtuigingen en normen die het denken en het gedrag met betrekking tot voedselveiligheid in een levensmiddelenbedrijf beïnvloeden. Deze voedselveiligheidscultuur gaat dus verder dan alleen het naleven van regels en voorschriften. Het gaat om een echt collectief engagement van elk personeelslid van het bedrijf - van het management tot de individuele werknemer - om te werken aan een gemeenschappelijk doel : de voedselveiligheid van de producten.

Het FAVV en de andere Europese gezondheidsautoriteiten denken actief na over hoe de implementatie en evaluatie van deze cultuur kan worden beoordeeld en gecontroleerd bij de ondernemingen die actief zijn in de voedselketen. Onlangs nog verwelkomde het FAVV experten van een aantal Europese gezondheidsautoriteiten om samen na te denken over « Food Safety Culture » en de vele vragen die dit concept oproept.

Tijdens de bijeenkomst op 23 februari zette professor Peter Vlerick van de UGent eerst de conceptuele context van Food Safety Culture uiteen, terwijl Dr. Rebeca Fernandez - als vertegenwoordiger van Food Drink Europe - de wetgevende context en de Europese visie op Food Safety Culture deelde.

Professor Peter Vlerick en Pauline Spagnoli van de UGent stelden vervolgens een praktische aanpak voor om de Food Safety Culture in een bedrijf te meten.

Tot slot werden inspirerende cases van de implementatie van Food Safety Culture op het terrein besproken en in detail geanalyseerd door vertegenwoordigers van drie ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt.

Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurdervan het FAVV: “Het is belangrijk dat we samen met alle betrokkenen nagaan hoe we de voedselveiligheidscultuur, een fundamenteel principe in onze aanpak integreren. Het belang ervan om de consument en de voedselketen te beschermen kan en mag niet onderschat worden. Het gaat hier niet alleen om een lijstje dat afgevinkt kan worden maar dat een intrinsiek onderdeel moet zijn van de bedrijfscultuur. Van iedere medewerker ongeacht dienst functie, maar ook op maat van het bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat een goede bedrijfscultuur incidenten tot een minimum kan beperken en vermijden dat ze uitgroeien tot een crisis.”


[1] Dit zal het geval zijn in juni tijdens de vergadering van de Heads of Agencies (de verantwoordelijken van de Europese Agentschappen voor voedselveiligheid) en tijdens het internationale symposium van het Wetenschappelijk Comité, een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld bij het FAVV.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
24 Feb 2024

Type document
Persbericht
Thema's
Starters