Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Nieuwsbrief Nr.02

Nieuwsbrief Nr.02

Actueel : Acrylamide in voedingsmiddelen ; Invoer door particulieren in de Europese Unie.
Dossier : De laboratoria van het Voedselagentschap.
Feiten en cijfers : BSE-bestrijding in België, een stand van zaken; De fi nanciën van het Voedselagentschap.
Recept : Iets voor de vasten, en toch lekker...
Weet wat je eet : Voeding en gezondheid.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Newsletters