Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep: België herwint internationaal zijn ziektevrije status

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) heeft de Belgische zelfverklaring van de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goedgekeurd. Door herstel van onze ziektevrije status is het mogelijk dat handelsembargo’s door andere landen worden opgeheven en dat onze export van pluimvee en pluimveeproducten wordt hersteld.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels in België en onze buurlanden laag gebleven. In België dateert de laatste uitbraak van vogelgriep bij pluimvee van 29 december 2023. Hierdoor kwam België in aanmerking om de ziektevrije status bij de WOAH terug te krijgen. De WOAH erkent nu dat ons land vrij is van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee en publiceerde de zelfverklaring op vrijdag 22 maart.

In 2023 werden bij pluimveebedrijven 8 haarden van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Daarnaast werd het virus ook vastgesteld bij 11 particuliere houders. Hoewel dit een aanzienlijke daling is tegenover het jaar 2022 blijft waakzaamheid nodig.

Beschermende maatregelen in België

Op dit moment geldt voor iedere professionele houder in België de verplichting om de dieren binnen of afgeschermd te houden en binnen of onder netten te voederen en te drenken. Op die manier worden besmette wilde vogels minder gelokt naar de ren. ​ Het FAVV raadt ook alle hobbyhouders van kippen en vogels sterk aan om preventief een net te spannen over de ren en dat het hele jaar rond. Tenslotte moeten houders onmiddellijk hun dierenarts contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

De maatregelen die momenteel van toepassing zijn in België kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV via deze link. Deze worden geleidelijk aan bijgewerkt al naargelang de gebeurtenissen.

David Clarinval, Federale minister van Landbouw: "België is vandaag opnieuw vrij verklaard van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee. Dit succes is het resultaat van preventief werk en maatregelen van de houders en het FAVV, versterkt door een preventief beleid van onze buurlanden. In oktober 2023 lanceerde Frankrijk een grote nationale vaccinatiecampagne tegen hoogpathogene vogelgriep, waarvan de effecten ontegensprekelijk tot in België zijn doorgedrongen. Het is van cruciaal belang om preventieve maatregelen zoals vaccinatie te handhaven en aan te moedigen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze instrumenten de pijlers moeten vormen van preventieve strategieën om de insleep van besmettelijke ziekten in houderijen te voorkomen, de verspreiding van ziekteverwekkers te beperken en massale ruimingen van dieren, die enorme economische en sociale gevolgen hebben, te voorkomen.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
22 Mar 2024

Type document
Persbericht
Thema's
Dieren