Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep H5: Opnieuw vogelgriep vastgesteld in ons land - Besmetting met hoog pathogene variant bevestigd in een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld in een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide (provincie West-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee dat nog aanwezig is geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. In de zone van 10 km geldt voor pluimvee van alle houders (ook particuliere houders en hobbyhouders) een afschermplicht. In de 3 km zone geldt dit naast pluimvee ook voor vogels. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap.

België en vogelgriep

Hoewel er de afgelopen 2 maanden geen besmette wilde vogels meer gevonden werden in ons land, en de laatste besmetting bij een pluimveehouderij dateert van februari dit jaar, verbaast deze vondst niet. De ontwikkelingen in de afgelopen weken in de buurlanden, waar ook relatief weinig besmette wilde vogels werden gevonden maar recent wel een aantal uitbraken op pluimveehouderijen zijn vastgesteld, tonen aan dat er in Noordwest-Europa nog steeds virus circuleert.

De bevestiging van het hoog pathogene karakter van deze uitbraak met vogelgriep door Sciensano (nationaal referentielabo), betekent ook dat België zijn ziektevrije status op internationaal niveau verliest.

Wat kan je als houder van pluimvee en vogels doen?

Hoewel het niet meer verplicht is, raden we houders in het hele land aan om hun pluimvee en vogels zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Een zieke of dode vogel gevonden? Laat het ons weten!

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via ons gratis nummer 0800/99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden en Sciensano.

Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
19 Mar 2024

Document type
Persbericht
Themes
Dieren