Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep H5: Tweede besmetting met hoog pathogene variant bevestigd in een legbedrijf in Diksmuide - strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee

Er is een tweede besmetting van vogelgriep van het type H5 vastgesteld in Diksmuide (provincie West-Vlaanderen). Het betrokken legbedrijf is gelegen binnen de beschermingszone die werd ingevoerd naar aanleiding van een eerste besmetting op 01 december. Omwille van de slechter geworden epidemiologische situatie, heeft Minister van Landbouw David Clarinval, op aanraden van het FAVV, de beslissing genomen om de preventieve maatregelen vanaf zaterdag 9 december opnieuw te verstrengen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee dat nog aanwezig is op het getroffen legbedrijf geruimd. Rond de nieuwe uitbraak worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld, die grotendeels overlappen met de bestaande zones in Diksmuide.


In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. In de zone van 10 km geldt voor pluimvee van alle houders (ook particuliere houders en hobbyhouders) een afschermplicht. In de 3 km zone geldt dit naast pluimvee ook voor vogels. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap.


Afschermplicht voor geregistreerde pluimveehouderijen wordt opnieuw ingevoerd

Na ruim vijf maanden van relatieve rust, is de epidemiologische situatie in de afgelopen weken opnieuw ongunstig geëvolueerd. Er zijn opnieuw meer besmettingen bij wilde vogels op de migratieroutes naar en over ons land. In ons land en de buurlanden werden recent een aantal uitbraken bij pluimvee vastgesteld. Naar verwachting zal de virusdruk in het leefmilieu en dus ook in de omgeving van onze pluimveestallen dan ook opnieuw fors toenemen.

Minister van Landbouw David Clarinval heeft daarom beslist om vanaf zaterdag 09 december de afschermplicht voor het pluimvee – met uitzondering van loopvogels - van alle professionele houders en hobbyhouders opnieuw in te voeren. Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel1 geregistreerde hobbyhouders. De dieren moeten worden binnen gehouden of onder netten worden geplaatst. Uiteraard mag elke particuliere houder die dat wil eveneens zijn dieren afschermen; het FAVV raadt dit sterk aan.


Wat kan je als particuliere houder van pluimvee en vogels doen?

Hoewel het niet verplicht is, raden we ook particuliere houders in het hele land aan om hun pluimvee en vogels zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen en drenken moet verplicht binnen gebeuren.

Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.


David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Helaas is ons land opnieuw getroffen door een tweede uitbraak van vogelgriep in de regio Diksmuide. Ik wil het pluimvee van de professionele pluimveehouders en hobbyisten zo goed mogelijk beschermen. Daarom hebben wij samen met het FAVV besloten te anticiperen op de potentiële dreiging voor ons land. Door de preventieve maatregelen te verstrengen, willen wij voorkomen dat deze ziekte ons pluimvee besmet en willen wij de schade voorkomen die de sector in het verleden al heeft geleden.”


Een zieke of dode vogel gevonden? Laat het ons weten!

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via ons gratis nummer 0800/99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht.


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.


Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden en Sciensano.

Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.

--------------------------------
1 SANITEL is een Belgisch systeem voor geïnformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee).

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
19 Mar 2024

Document type
Persbericht
Themes
Dieren