Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep H5: versoepeling van de maatregelen die gelden tijdens periode van verhoogd risico

Federaal minister van Landbouw, David Clarinval, kondigde op 15 november 2021 een periode van verhoogd risico voor vogelgriep af naar aanleiding van de talrijke besmettingen met hoogpathogene H5-virussen die overal in Europa werden gemeld. Omdat het virus bleef circuleren, golden er sindsdien strenge bijkomende maatregelen om de pluimveesector te beschermen. Deze maatregelen werden het afgelopen anderhalf jaar geregeld aangepast om rekening te houden met de evolutie van de sanitaire toestand.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels, net als in dezelfde periode vorig jaar, sterk gedaald. Hierdoor zijn er de afgelopen maanden ook geen uitbraken meer vastgesteld bij pluimvee. Bepaalde maatregelen kunnen dan ook opnieuw worden opgeheven. Meer bepaald zullen professionele houders en geregistreerde hobbyhouders niet langer verplicht zijn om hun pluimvee en vogels op te hokken en dit vanaf zaterdag 10 juni.

Waakzaamheid blijft nodig! Het vogelgriepvirus circuleert nog steeds onder wilde vogels in ons land. Er wordt verwacht dat het virus net als vorig jaar de hele zomer aanwezig zal blijven.

Overzicht van de versoepelde & resterende maatregelen

De sanitaire toestand is gunstig geëvolueerd sinds het einde van de voorjaarstrek van wilde watervogels. Door deze gunstige ontwikkeling kunnen de maatregelen die werden ingevoerd door de minister van Landbouw, David Clarinval, worden versoepeld. Hoewel de periode van verhoogd risico behouden blijft, zijn volgende veranderingen in de maatregelen van toepassing vanaf 10 juni:

  • Buiten de gevoelige natuurgebieden – dit zijn de hoogrisico zones met veel wilde watervogels (terug te vinden op de website van het FAVV) – is het niet langer verplicht voor geregistreerde houders om hun pluimvee en vogels op te hokken (voor particuliere houders was er geen ophokplicht van kracht).
  • Buiten de gevoelige natuurgebieden is het voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee binnen, of onder netten te drenken.
  • Buiten de gevoelige natuurgebieden is het niet langer verboden om onbehandeld oppervlaktewater te gebruiken bij pluimvee en vogels.
  • Het blijft voor alle houders verplicht om pluimvee en vogels binnen of afgeschermd (onder netten) te voederen.
  • Het verhoogde toezicht bij commerciële pluimveebedrijven en de huidige bepalingen met betrekking tot het uitlaadverbod van slachtkippen blijven behouden.

Hoewel het dus voor de meeste houders niet langer verplicht is om pluimvee of vogels op te hokken of af te schermen met netten, raadt het FAVV nog steeds sterk aan om pluimvee met buitenbeloop preventief af te schermen met netten om op die manier het contact met wilde vogels te vermijden.

België herwint ziektevrije status op internationaal niveau

De World Organisation for Animal Health (voorheen OIE) keurde op 30 mei de zelfverklaring over de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee goed. Dit betekent dus dat België sinds 24 maart 2023 officieel vrij is van HPAI. Het verliezen van onze ziektevrije status bij de WOAH resulteerde in strenge beperkingen voor onze uitvoer van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen. Door herstel van onze ziektevrije status is het mogelijk dat embargo's worden opgeheven en dat onze export wordt hersteld.

Vogelgriep in België

Sinds september 2022 zijn in België 40 besmettingshaarden met het hoogpathogene vogelgriepvirus vastgesteld bij professionele houders of hobbyhouders van pluimvee. In de zones rond de haarden met 50 of meer gehouden vogels, werden bijkomende maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werden de gezondheidsimpact voor het pluimvee en de economische gevolgen voor de sector zoveel mogelijk beperkt.

Daarnaast hebben de gewesten ook 476 besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus vastgesteld bij wilde vogels in heel België. Het FAVV volgt de evolutie op de voet en past zo nodig de maatregelen aan.

David Clarinval, Federale minister van Landbouw: "Ik ben tevreden dat België op internationaal niveau de ziektevrije status herwonnen heeft. Dit betekent positieve vooruitzichten voor de sector.  Ik wil echter benadrukken dat het belangrijk is om waakzaam en verantwoordelijk te blijven, want zoals we hebben gezien, kunnen vogelgriepepidemieën steeds weer de kop opsteken en vormen ze een gevaar voor onze economie. De bijkomende bioveiligheidsmaatregelen voor de pluimveesector zullen vanaf 10 juni worden versoepeld.”  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Document type
Persbericht