Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij een vogelhandelaar in Waregem. Naast beschermingsgebied wordt ook een toezichtsgebied van 10km ingesteld rond de haard. *Update van het persbericht op 23 april 2021*

Op 22 april 2021 is vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een handelaar in hobbyvogels en hobbypluimvee in de gemeente Waregem, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is vrijdag een beschermingsgebied van 3km rond de haard ingesteld. Deze zone is nu uitgebreid met een toezichtsgebied van 10km. In de zones zijn bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere pluimveehouders van toepassing.

Deze besmetting toont aan dat het vogelgriepvirus nog niet volledig verdwenen is in België en dat alle pluimveehouders nog steeds voorzichtig moeten zijn. Sinds 12 maart hebben de meer dan 50 geteste dode wilde vogels steeds negatief getest op het vogelgriepvirus. Hieruit blijkt dat het risico op besmetting via wilde vogels laag genoeg blijft om geen bijkomende maatregelen in de rest van het land te hoeven nemen. Wel wil het FAVV nogmaals benadrukken dat particuliere houders in België hun pluimvee binnen eten en drinken moeten geven.

Oproep tot waakzaamheid van houders die pluimvee hebben aangekocht op markten (in de provincies Henegouwen, Waals-Brabant en Noord-Frankrijk)
Op 7 marktplaatsen werd vogels – waaronder eenden – verkocht die afkomstig zijn van de getroffen handelaar.

Het gaat om volgende markten:
- La Louvière
- Zinnik
- Waver
- Péruwelz
- Binche
- Charleroi
- Gognies-Chaussée (Frankrijk)

Particulieren die hier dieren hebben aangekocht moeten waakzaam zijn en hun dierenarts contacteren wanneer er klinische symptomen (ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, legdaling, sufheid, gebrekkige eetlust, sterfte,…) optreden.

Bijkomende maatregelen rond de haard moeten verspreiding van het virus voorkomen.

In het beschermingsgebied (3km) rond de pluimveehandel dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In het toezichtsgebied (10km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Type document
Persbericht