Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
presse RA2023

FAVV publiceert jaarverslag 2023: 7 op 10 voedingsbedrijven in distributiesector behalen gunstig resultaat bij FAVV-inspectie

Het FAVV publiceerde vandaag het jaarverslag met alle controleresultaten van 2023. Daarin valt te lezen dat het Agentschap 21 628 bedrijven in de distributiesector (Horeca, supermarkten, bakkers, slagers, viswinkels en grootkeukens) bezocht. Op de meer dan 22 552 missies bij deze handelaars bleek 69,3% een gunstig resultaat te halen. De voornaamste aandachtspunten in deze sector zijn het kunnen geven van de juiste allergeneninformatie aan de consument en de handhygiëne zoals het ontbreken van voldoende handenwasbakken, contactloze kranen en hygiënisch was- en droogmiddel.

Het FAVV voerde in totaal 106.757 controlemissies uit in 2023 (2022: 109.666 missies). Meer dan 56.000 bedrijven actief in de hele voedselketen kregen een inspecteur over de vloer die één of meerdere controles uitvoerde. Het conformiteitspercentage blijft hoog: 84,8% van de inspecties leverden een positief resultaat op (2022: 85,3%). Bij een ongunstig rapport kan het FAVV verschillende maatregelen nemen, gaande van een waarschuwing (15.728), een PV (10.044) of zelfs een inbeslagname van goederen (2.174). Wanneer de gezondheid van de consument in gedrang komt, kan het FAVV ook een tijdelijke sluiting van het bedrijf opleggen. Dat gebeurde in 2023 399 keer.

Daarnaast nam het FAVV ook stalen van levensmiddelen op de Belgische voedingsmarkt. Van de 64.648 stalen die werden geanalyseerd in een labo, bleek 98% te voldoen aan de normen. Een getal dat wijs op een hoog niveau van voedselveiligheid in ons land.


Andere kerncijfers uit het jaarverslag:

  • In 2023 riepen Belgische voedingsbedrijven 254 producten terug van bij de consumenten (2022: 289). Meer dan 8 op 10 productterugroepingen door een chemisch of microbiologisch risico. Verder werden ook 85 waarschuwingen uitgestuurd, voornamelijk door het ontbreken van allergenen op het etiket.
  • Met verschillende belangrijke (lucht)havens blijkt België een grote toegangspoort tot de Europese Unie. 131.073 zendingen werden gecontroleerd aan de Belgische grenzen (2022: 127.402) en meer dan 97% van deze zendingen kwam op de Europese markt terecht.
  • De consument staat centraal bij het FAVV. Het Meldpunt voor de consument behandelde 4865 klachten (2022: 4.998). Dit zijn belangrijke signalen voor het Agentschap want bijna 6 op 10 consumentenklachten gaven aanleiding tot maatregelen op het terrein. Daarnaast werden bijna 4000 consumentenvragen beantwoord.


Voedselveiligheidsbarometer neemt toe met 2,2%

De voedselveiligheidsbarometer is een wetenschappelijk instrument dat jaarlijks de evolutie van de algemene toestand van de voedselveiligheid in België weergeeft. Tussen 2022 en 2023 kende de voedselveiligheidsbarometer een toename van 2,2 %. De voornaamste reden is een daling in het aantal personen die werd getroffen door een mogelijke voedselvergiftiging, een afname in het aantal gevallen van Salmonellose en het minder aantreffen van Campylobacter (een bacterie) in karkassen en versneden vlees.


Hoogtepunten voor het FAVV in 2023

In juni 2023 werd tijdens een ontmoeting tussen China en België het exportprotocol voor witloof ondertekend. Ook over andere exportmogelijkheden van groenten en fruit (appels, prei en knolselderij) naar China, onderhandelt het FAVV momenteel. De exportvereisten van bepaalde landen zijn soms streng. Belgische producenten die in aanmerking komen om te exporteren worden daarom door buitenlandse inspectieteams grondig doorgelicht. Het FAVV ontving in 2023 maar liefst 10 delegaties en faciliteerde 8 bedrijfsinspecties. Op die manier werd in 2023 nieuwe uitvoer mogelijk van 26 verschillende product-landcombinaties. Meer: http://prez.ly/BLEc

Verder werden in januari 2023 ook de Europese normen voor PFAS in heel wat levensmiddelen ingevoerd. Het FAVV nam 370 stalen van vlees, melk, eieren, lever, vis en schelp- en schaaldieren. Een deel van deze stalen werd steekproefsgewijs genomen in de voedselketen, maar er werden ook stalen genomen bij landbouwbedrijven die gelegen zijn in risicozones. Slechts 4 stalen bleken niet te voldoen aan de nieuwe normen. Meer: http://prez.ly/G6Fc

Tot slot werd ook een belangrijk Memorandum getekend door het FAVV en verschillende sectororganisaties om incidenten met pesticiden in de toekomst te voorkomen of beter te beheren. Pesticiden zijn nuttig in het kader van voedselzekerheid (omdat ze plantenziekten en insecten bestrijden) en onschadelijk voor mens en milieu als ze volgens goede landbouwpraktijken worden gebruikt. In het verleden zorgden een aantal incidenten met gewasbeschermingsmiddelen echter voor een grote impact op de landbouwsector en de voedselketen. Het Memorandum omvat daarom verschillende engagementen die zowel de landbouwers als de consument beter beschermen. Meer: http://prez.ly/y49c

“Het jaar 2023 is zonder grote incidenten verlopen, ondanks de gevolgen van mondiale uitdagingen door de oorlog in Oekraïne, de nieuwe PFAS-normen en ook nog steeds de gevolgen van de Brexit. Daarnaast waren we in staat om ook andere dossiers tot een goed einde te brengen zoals de export van varkensvlees naar China. Ik wil al mijn medewerkers bedanken voor hun inzet en toewijding. Samen zullen we blijven streven naar de veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van onze voeding, dieren en planten.”, Herman Diricks, Gedelegeerd Bestuurder

“De resultaten van 2023 tonen nog maar eens het sterke engagement van het FAVV en de goede medewerking van de sectoren en de consumenten ten gunste van de voedselveiligheid en de naleving van de normen. Het percentage positieve controles leert ons dat de beroepssectoren zich goed bewust zijn van het belang van de naleving van de voedselveiligheidsregels. Dankzij deze collectieve inspanning kunnen we hoge standaarden in stand houden die het vertrouwen van de consument garanderen. Voedselveiligheid is een nationale prioriteit.”, David Clarinval, Federaal minister van Landbouw.

Het volledige jaarverslag van het FAVV is hier te raadplegen: https://www.static.favv.be/ activiteitenverslag/ 2023/

 


Over het FAVV
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt al bijna 25 jaar over de hele voedselketen, van producent tot consument. Zo’n 1400 medewerkers staan in voor jaarlijks meer dan 106.000 controles bij voedingsbedrijven (landbouwbedrijven, fabrikanten, slachthuizen, winkels, horeca,…) en nemen en analyseren zo’n 64 000 stalen van producten binnen de voedselketen. Het Agentschap is daarnaast ook bevoegd voor de controles op dierengezondheid en plantengezondheid en speelt een belangrijke rol in de in- en uitvoer van voeding, dieren en planten van en naar andere landen.  

Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte – Woordvoerder
GSM: +32 478 50 59 31
E-mail : helene.bonte@favv.be  

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
02 Jul 2024

Type document
Persbericht
Thema's
  • Voeding
  • Dieren
  • Controles door het FAVV en interne controles door bedrijven
  • Import en export
  • Planten