Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Let u op allergenen? Wij ook.

Het is de taak van het FAVV om na te gaan of voedingsbedrijven de regelgeving inzake de juiste voorlichting van de consumenten over de producten die zij consumeren respecteren, meer bepaald wat allergenen in levensmiddelen betreft.
Enerzijds zorgt het agentschap voor controles, anderzijds voor de nodige didactische ondersteuning en worden er specifieke opleidingen georganiseerd om de bedrijven te begeleiden.

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
09 Apr 2024

Type document
Video
Thema's
Voeding